Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Kỳ 2)
[ Ngày đăng: 14/05/2021 16:39:06, lượt xem: 332 ]

 Ông VÕ VĂN HƯNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị:  Xây dựng trình HĐND tỉnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới chính sách địa phương đáp ứng sự phát triển kinh tế-xã hội

 

Với sự tin tưởng của Đảng và sự tín nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Không ngừng nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái về đạo đức và pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền…

 

Tôi thường xuyên sâu sát cơ sở, nghiên cứu tình hình thực tế, giữ mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những kiến nghị, đề xuất của cử tri để kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với HĐND tỉnh giải quyết kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại HĐND tỉnh, nhất là những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh để tích cực, chủ động nâng cao năng lực, hiệu lực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng trình HĐND tỉnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới các chính sách địa phương, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự phát triển. Cùng các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định kịp thời, sáng suốt các vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của tỉnh. Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND tỉnh. Giữ mối quan hệ mật thiết với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để kết nối, đề xuất với Quốc hội giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tếxã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh cũng như tranh thủ sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của tỉnh.

 

Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tôi cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và tập thể UBND tỉnh tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh để phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Ông LÊ VĨNH HUỆ, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Đào tạo, Chính sách cán bộ và Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Chủ động nghiên cứu, tích cực thảo luận, tham gia có chất lượng tại các kỳ họp HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri báo cáo với HĐND tỉnh, phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết cũng như báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp HĐND tỉnh với cử tri. Thường xuyên quan tâm những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, chủ động nghiên cứu, tích cực thảo luận, tham gia có chất lượng tại các kỳ họp HĐND tỉnh để phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

 

Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các giải pháp nhằm tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu ở cấp huyện, cấp xã ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, các chế độ chính sách đối với người dân. Tích cực tham gia vào các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo cho cán bộ ở cơ sở. Tham mưu giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy. Thường xuyên trau dồi đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

 

Ông NGUYỄN THẾ LẬP, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị: Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

 

Nếu được tiếp tục tái cử làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy kinh nghiệm, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, người đại biểu nhân dân.

 

Thực hiện phong cách làm việc sát với cơ sở, xây dựng mối quan hệ mật thiết, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và Nhân dân, qua đó lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND tỉnh.

 

Tích cực đề xuất với HĐND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền kịp thời giải quyết những nội dung kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chính sách liên quan trực tiếp đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 

Là cán bộ công đoàn, tôi luôn quan tâm đến vấn đề bức xúc hiện nay của đoàn viên và người lao động. Tôi cùng với Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh những chủ trương, chính sách về thu hút đầu tư, đào tạo, đào tạo lại nghề, giải quyết việc làm, nhà ở, tăng thu nhập cho đoàn viên và người lao động.

 

Đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

 

Bà THÁI THỊ KIỀU OANH, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh: Nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất

 

Nếu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu HĐND, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân.

 

Lắng nghe, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác phụ nữ, trẻ em, vấn đề bạo lực gia đình, chính sách liên quan đến việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xem xét giải quyết.

 

Tôi sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

 

Để làm tròn chức trách của người cán bộ nữ và nghĩa vụ đối với cử tri và Nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

 

Không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Ông NGUYỄN VĨNH QUYỀN, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hải Lăng: Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ dành nhiều thời gian bám sát cơ sở lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để cùng với tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện định hướng dư luận, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhạy cảm không để xảy ra “điểm nóng”.

 

Tập hợp, phát huy sức mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự công bằng, bình đẳng trong xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo; tăng cường công tác vận động, khơi dậy và huy động các nguồn lực chung tay giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền có giải pháp giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

 

Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp về phát triển kinh tếxã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh...

 

Với vai trò Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, tôi sẽ chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đảng, chính quyền và Nhân dân; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị- xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Đại tá NGUYỄN VĂN THANH, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Tích cực đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh của tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực làm tốt những công việc chủ yếu sau:

 

Tập trung nghiên cứu, học hỏi, tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Chỉ huy, chỉ đạo ngành Công an trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo cuộc sống yên bình cho Nhân dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh của tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc mà xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 

Với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh, tôi cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 

Ông TRẦN VĂN TUẤN, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy: Đề đạt với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định pháp luật

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu trên lĩnh vực công tác của mình, đó là thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề đạt với cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng như đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

 

Là cán bộ làm công tác dân vận, thông qua hệ thống ban dân vận các cấp, tôi nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại với Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

 

Bản thân tôi là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, xác định luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, phấn đấu, đề cao trách nhiệm của người cán bộ dân vận, luôn suy nghĩ và trăn trở để đề xuất được những kiến nghị xác đáng, đáp ứng nguyện vọng mà cử tri tin yêu, gửi gắm.

 

Nguyễn Vinh