Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Kỳ 5)
[ Ngày đăng: 17/05/2021 09:55:45, lượt xem: 309 ]

 *Bà PHẠM THỊ VŨ HOÀI, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gio Linh: Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND với tinh thần và trách nhiệm cao nhất

 

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi hứa thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khả năng và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những nguyện vọng chính đáng mà cử tri và Nhân dân mong đợi. Tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gần dân, trọng dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân…

 

Không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu HĐND với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, cùng các cấp, ngành trao đổi, bàn bạc các vấn đề mà cử tri quan tâm. Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất xây dựng các lĩnh vực như: phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh; giải quyết việc làm, cải cách thủ tục hành chính, chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân..., góp phần xây dựng quê hương Gio Linh ngày càng giàu đẹp.

 

 

*Ông VĂN NGỌC LÃM, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã QuảngTrị: Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành đô thị loại III

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thực hiện tốt chức năng đại diện, quyết định và giám sát. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành phù hợp, sát thực để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, vượt qua khó khăn để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh.

 

Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp địa phương hiện thực hoá những quyết sách đúng đắn do Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, nhất là việc phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành đô thị loại III. Chủ động, kiên trì kiến nghị HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh về cơ chế, chính sách để đầu tư, phát triển thị xã Quảng Trị. Sắp tới sẽ ưu tiên công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch. Xây dựng môi trường văn hóa văn minh đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị. Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; chú trọng thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại- dịch vụ- du lịch đạt tăng trưởng cao, bền vững, tạo bước đột phá trong phát triển của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ mới, coi trọng thúc đẩy chuyển đổi số, chính quyền điện tử và công tác dân vận.

 

Cùng với đó, tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến HĐND tỉnh. Kiên trì bảo vệ kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

 

*Bà NGUYỄN THỊ KIM NHUNG, Ủy viên Ban chấp hành, chuyên viên Huyện đoàn Cam Lộ: Sẽ trở thành người đại diện của thế hệ trẻ trên các diễn đàn của HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng. Đồng thời, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh…Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh. Đối với địa bàn nơi ứng cử, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của cử tri đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhân dân.

 

Với vai trò là một cán bộ đoàn chuyên trách và cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ trở thành người đại diện của thế hệ trẻ của tỉnh trên các diễn đàn của HĐND tỉnh. Cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp với Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Cùng với tập thể HĐND tỉnh xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết để xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là các thiết chế văn hóa còn thiếu ở địa phương. Đẩy mạnh việc chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng xã hội như nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi…, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

 

 

*Ông PHẠM VĂN PHÚC, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước. Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cử tri, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 

Cùng với đó, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, các cuộc đối thoại giữa cử tri với người đại biểu dân cử, tích cực nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nhất là các biện pháp để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của địa phương; thực hiện đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường sinh thái; cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp và Nhân dân...Tích cực học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

 

*Ông LÊ VĂN PHÚ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cam Lộ: Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tròn nhiệm vụ được giao

 

Trong phạm vi hoạt động của người đại biểu HĐND gắn với nhiệm vụ công tác hiện nay, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến 4 vấn đề đó là: công tác quản lý nhà nước về đất đai; việc tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố.

 

Tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn nhiệm vụ của một người đại biểu HĐND. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND. Luôn theo dõi, lắng nghe những tâm tư, ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân để nghiên cứu, xem xét, chuyển tải đầy đủ đến HĐND tỉnh, làm cơ sở để HĐND tỉnh đề ra những nghị quyết, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Bên cạnh đó, tôi không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tròn nhiệm vụ được giao. Trước hết là nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Cam Lộ.

 

 

 

 

 

*Bà BÙI THỊ THỦY, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lộ: Luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri

 

Nếu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa với cử tri sẽ hoàn thành tốt vai trò người đại biểu dân cử. Tôi sẽ luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu HĐND với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh sao cho phù hợp, nhằm đưa kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh phát triển nhanh hơn. Cùng với đó, bản thân tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Là đại biểu nữ, bản thân tôi sẽ quan tâm nhiều hơn các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; đề xuất các giải pháp, tham gia tốt việc thực hiện cải cách hành chính...

 

Đối với huyện Cam Lộ, bản thân tôi nhận thấy bên cạnh các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, địa phương còn có tiềm năng về phát triển dịch vụ, du lịch. Do vậy, với vai trò của một người đại biểu nhân dân, tôi sẽ quan tâm kiến nghị cấp trên đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm tại một số địa điểm trên địa bàn; mở rộng các hoạt động du lịch tại các khu di tích lịch sử…Bên cạnh đó, tôi sẽ kiến nghị, đề xuất, tham mưu các giải pháp giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay như khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…

 

Lệ Như (www.baoquangtri.vn)