Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ 1)
[ Ngày đăng: 14/05/2021 16:35:59, lượt xem: 298 ]

 LTS: Để đáp ứng công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện vận động bầu cử bình đẳng giữa các ứng cử viên, đồng thời qua đó giúp cử tri có sự lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh, từ số báo này, Báo Quảng Trị khởi đăng chương trình hành động, kế hoạch công tác của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 để cử tri tìm hiểu.

 

Ông TRẦN XUÂN ANH, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong: Với trọng trách là Bí thư Huyện ủy, tôi cùng với BCH Đảng bộ huyện triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

 

Với trọng trách là Bí thư Huyện ủy, tôi cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Huyện ủy ban hành các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả 5 đột phá về huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong huyện đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đầu tư nguồn lực giúp các xã Triệu Độ, Triệu Long, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng về đích nông thôn mới; củng cố, nâng cao chất lượng nông thôn mới của các xã đã đạt chuẩn, quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới trước năm 2025.

 

Bản thân tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 

Ông NGUYỄN THIÊN BÌNH, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh:  Phát huy cao nhất khả năng, sở trường và kinh nghiệm trong công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có kế hoạch bố trí, sắp xếp công việc của cơ quan, của cá nhân để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; phát huy cao nhất khả năng, sở trường và kinh nghiệm trong công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử là cầu nối giữa cử tri với HĐND. Luôn lắng nghe, tổng hợp và thẳng thắn nêu ra các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tham gia thực hiện quyền chất vấn; tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến vào những chủ trương, giải pháp của HĐND tỉnh để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Thực tiễn đặt ra hiện nay đòi hỏi Mặt trận cần nâng cao vị thế của mình trong hoạt động của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực phát huy dân chủ, tham gia quản lý nhà nước, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; là tổ chức thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND trong tổ chức và hoạt động, nhất là công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị cho các kỳ họp và tham gia cùng với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát. Từ những thuận lợi cơ bản trên, tôi thấy bản thân nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là điều kiện, cơ hội tốt để phát huy vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận thông qua hoạt động của HĐND.

 

Ông NGUYỄN HỮU CHIẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà La, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong: Tôi hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Thường xuyên gần gũi, gắn bó với cử tri để lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời. Tôi sẽ chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó đặc biệt chú trọng vào việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, làm tốt công tác giống, thủy lợi, bảo vệ thực vật, phòng, chống dịch bệnh, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nội thôn.

 

Đề xuất chủ trương, giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bình ổn giá cả, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, khuyến khích hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đăng ký xây dựng thương hiệu các mặt hàng truyền thống của địa phương. Luôn quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Ông HOÀNG PHƯỚC HIỀN, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hải Lăng:  Cùng với các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động, làm nổi bật vai trò của HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi càng phải nỗ lực, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Với trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân, tôi xác định cùng với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, luôn gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đầy đủ chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe, tập hợp đúng, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

 

Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm. Cùng với các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của HĐND tỉnh, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

 

Ông NGUYỄN VĂN KHỞI, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Tôi luôn tận tâm, tận lực làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và trước HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu mạnh.

 

Tôi sẽ đề nghị HĐND và các ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc thực thi pháp luật trên địa bàn. Tập trung giám sát những lĩnh vực quản lý, sử dụng các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp, các vụ án, vụ việc nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin, liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, ngành để giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và HĐND tỉnh, trả lời những kiến nghị, yêu cầu của cử tri; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, đưa nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.

 

Bà MAI DIỆU LINH, Phó Trưởng Phòng Khoa giáo tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực làm tốt công tác đề xuất, tham mưu để sớm đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, tôi luôn nỗ lực, phấn đấu làm tốt 3 việc chủ yếu sau đây:  

 

Một là, trên cương vị công tác hiện nay, tôi sẽ tích cực đề xuất, tham mưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; trước hết là khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, từ đó năng động, sáng tạo, đoàn kết, chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng hướng tới mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước và nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

 

Hai là, là đại biểu HĐND, tôi có thêm điều kiện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, vấn đề đang được cử tri và dư luận quan tâm để từ đó nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Ba là, là cán bộ nữ, trẻ, tôi đặt quyết tâm nếu được trúng cử, tôi thấy mình phải phấn đấu để trở thành người đại diện xứng đáng của thế hệ trẻ, của nữ giới Quảng Trị. Thông qua tiếp xúc cử tri và trên các diễn đàn của HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ cho phụ nữ, thanh niên. Chú trọng vào việc nâng cao lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cũng như giúp thanh niên, phụ nữ vay vốn, tạo điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính quê hương mình.

 

Ông HỒ VĂN QUÝ, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Linh Trường, huyện Gio Linh: Dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ánh đến HĐND, các cấp, ngành giải quyết

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực đến với HĐND, các cấp, ngành để giải quyết. Cùng với các đại biểu HĐND, tôi góp ý cho tỉnh có những nghị quyết sát hợp với thực tiễn, nhất là những vấn đề bức xúc của cử tri như phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, quy hoạch, vệ sinh môi trường... Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dụcđào tạo; có những chính sách về việc làm, an sinh xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp cũng như tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Nguyễn Vinh(Theo Baoquangtri.vn)