Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (Kỳ 3)
[ Ngày đăng: 14/05/2021 16:40:45, lượt xem: 434 ]

 Ông NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng của HĐND tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững

 

Tôi rất vinh dự được giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu trúng cử, tôi sẽ tham gia tích cực, trách nhiệm, công tâm, dân chủ vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong các quyết định, giám sát của HĐND, chính quyền địa phương, việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, cũng như triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống.

 

Chú trọng tập trung Quy hoạch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực, vùng miền nông thôn, hải đảo và đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ của nền kinh tế; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, an sinh xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách địa phương, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, khuyến khích xã hội hóa, nâng cao hiệu quả việc huy động và sử dụng nguồn lực trong và ngoài tỉnh, đi đôi với thực hiện có hiệu quả tài chính công, sắp xếp ổn định đơn vị hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và nền công vụ hướng tới mục tiêu kiến tạo và phục vụ Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo đảm sự yên bình của người dân, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị đạt mục tiêu trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao vào năm 2025 và tỉnh khá vào năm 2030.

 

Tập trung các nguồn lực xây dựng Đông Hà đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025. Trong đó, giải quyết những vấn đề về hạ tầng giao thông, cấp nước sạch và thoát nước thải, xây dựng văn minh đô thị, chú trọng phối hợp để giải quyết những kiến nghị của người dân thành phố về hạ tầng dân sinh, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đưa Đông Hà phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng mạnh, kết nối, lan tỏa cho sự phát triển của tỉnh.

 

Ông NGUYỄN MINH SƠN, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh: Nỗ lực đáp ứng lòng tin của cử tri bằng khả năng và trách nhiệm của mình

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tận tâm, tận lực đem hết khả năng, trí tuệ của mình cùng với các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tiếp xúc để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, chủ động đề xuất khảo sát, giám sát, đối thoại để kiến nghị đến HĐND, UBND, các cấp, ngành xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí của Nhân dân với trách nhiệm cao nhất.

 

Tích cực tham gia xây dựng chính sách địa phương, trong đó dành nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025, ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù địa phương. Đề xuất trình HĐND tỉnh tiếp tục hỗ trợ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, chương trình nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương, chương trình giống cây con chủ lực, chính sách với cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở, chương trình khuyến công hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp để sắp xếp tổ chức sản xuất, đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả hơn.

 

Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm nhằm giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, giải quyết thấu đáo mọi vấn đề, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

 

Ông HỒ PHÚ THIỆN, chuyên viên Ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh đoàn: Đề xuất các giải pháp, chính sách chăm lo về vật chất và tinh thần cho thanh niên

 

Với vai trò là cán bộ làm công tác thanh niên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất với HĐND tỉnh các giải pháp, chính sách chăm lo về vật chất và tinh thần cho thanh niên.

 

Trong đó, chú trọng các chính sách về lao động, việc làm, khởi nghiệp, chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên tài năng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó ưu tiên cho thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tư vấn cho thanh niên thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực mà các doanh nghiệp, các ngành đang cần, định hướng cho thanh niên lựa chọn ngành nghề phù hợp.

 

Giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn minh công sở để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

 

Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi, nhất là các công trình sân chơi cho thiếu nhi.

 

 

Bà TRẦN THỊ THU, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: Thúc đẩy các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của hơn 4 vạn đoàn viên và 12 vạn thanh niên trong tỉnh. Đem tâm tư, nguyện vọng cũng như những khát vọng cống hiến của cử tri trẻ đến các diễn đàn, nghị trường để HĐND tỉnh có sự quan tâm thích đáng đến các chính sách phát triển thanh niên và công tác thanh niên. Trọng tâm là đề xuất xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, từ đó tăng cường các giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực trẻ bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tăng cường các giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy trong thanh thiếu niên; xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

 

Đối với địa phương nơi ứng cử, tôi sẽ tích cực cùng với các đại biểu của thành phố góp tiếng nói chung kiến nghị HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường các giải pháp, chính sách để tạo điều kiện cho sự phát triển của thành phố Đông Hà sớm đạt mục tiêu trở thành đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh; góp phần thực hiện tốt các chính sách liên quan trực tiếp đến việc chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng văn minh đô thị. Bên cạnh đó, là một cán bộ nữ, tôi sẽ chú trọng đề xuất và giám sát thực hiện các chính sách về phụ nữ, trẻ em và gia đình, bình đẳng giới, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo, lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

 

Bà NGUYỄN THỊ TRUNG TUYẾN, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh: Thể hiện quan điểm, chính kiến rõ ràng đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm, đề xuất với HĐND các cấp để giải quyết kịp thời

 

Trong 15 năm qua, với vai trò là chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh, tôi luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm, học hỏi để làm tốt vai trò, chức năng của mình.

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên nắm bắt các nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo đến cơ quan HĐND, đồng thời thể hiện quan điểm, chính kiến rõ ràng đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm, đề xuất với HĐND các cấp để có hướng giải quyết kịp thời.

 

Luôn trau dồi kiến thức và năng lực đại biểu thông qua nhiều hình thức như nghiên cứu các chính sách còn hiệu lực để phổ biến, tuyên truyền cho Nhân dân; tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát mà các cơ quan, đơn vị tổ chức.

 

Có bản lĩnh, không ngại va chạm, né tránh đối với các vấn đề nhạy cảm để thực hiện chức năng chất vấn đối với các sở, ngành liên quan tại các kỳ họp HĐND.

 

Những vấn đề khó khăn, cấp bách thì kiến nghị HĐND nghiên cứu để làm ngay, còn những vấn đề cần có thời gian nghiên cứu và có giải pháp phối hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị thì đại biểu cần kiên nhẫn chờ đợi, kiến nghị thường xuyên tại các diễn đàn hoặc làm biên bản tổng hợp kiến nghị gửi đến UBND, HĐND.

 

Ông LÊ BÁ VÂN, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa: Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh

 

Nếu được tín nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phát huy vai trò người cán bộ Hội Nông dân huyện, người đại biểu của Nhân dân.

 

Coi trọng đoàn kết nội bộ, gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

 

Tham gia đầy đủ kỳ họp HĐND để cùng với các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

 

Với cương vị công tác của mình, tôi cùng với các cấp hội nông dân tiếp tục xây dựng hội ngày càng vững mạnh, xây dựng các mô hình kinh tế do hội viên nông dân quản lý, tiếp tục thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

 

Kiến nghị, đề xuất với tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững.

 

Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Bà LY KIỀU VÂN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kiến nghị, tham mưu với tỉnh có chính sách ưu tiên hỗ trợ các đại phương phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân

 

Bản thân tôi là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn nêu cao vai trò trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi tích cực cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN các địa phương tiếp tục đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có chính sách ưu tiên hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân.

 

Cùng với đó, tôi thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, lắng nghe ý kiến của cử tri qua nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ánh đến HĐND, với các cấp, ngành để giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri. Tham gia đầy đủ kỳ họp của HĐND và tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành cơ chế chính sách đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời đôn đốc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

 

Nguyễn Vinh- Kăn Sương (baoquangtri.vn)