Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (Kỳ 6)
[ Ngày đăng: 17/05/2021 10:06:54, lượt xem: 295 ]

 Ông NGUYỄN VĂN ÁI, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đakrông: Tham gia đóng góp tích cực trong các kỳ họp của HĐND, những vấn đề đang được cử tri quan tâm

 

Nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri để kiến nghị trong các kỳ họp; tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

Bên cạnh đó, tôi chú trọng tuyên truyền Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

 

Phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề trong các kỳ họp của HĐND, những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào các hoạt động của HĐND, đóng góp vào những chủ trương, nghị quyết của HĐND đề ra nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

 

 

Đại tá NGUYỄN BÁ DUẨN, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu và sẳn sàng chiến đấu, ứng phó với các tình huống

 

Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy tốt vai trò, chức trách được giao để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận.

 

 

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với các tình huống; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

 

Giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

 

Quan tâm thực hiện các chính sách xã hội như: Chính sách người có công cách mạng; chính sách hậu phương quân đội; an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp; chính sách cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; không ngừng nâng cao đời sống cho Nhân dân.

 

Nếu được trúng cử trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực, tâm huyết của mình để thực hiện trọng trách là người đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tới các kỳ họp của HĐND tỉnh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

 

 

Bà TRẦN THỊ THANH HÀ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm; phản ảnh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với HĐND tỉnh.

 

Tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn giúp người dân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

 

Là ứng cử viên nữ và hiện đang công tác tại Hội LHPN tỉnh, tôi dành sự quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

 

Tích cực vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội về việc ban hành, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới; kiến nghị, đề xuất với cấp ủy đảng, HĐND và các ngành chức năng có những chính sách, chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cấp cơ sở, dành nguồn lực cho nhóm yếu thế, ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội.

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ LƯỢNG, Huyện ủy viên, Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông: Góp phần giúp nông dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thoát nghèo bền vững

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh ý kiến của người dân một cách kịp thời đến với Đảng và Nhà nước.

 

Cùng với HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện những vướng mắc, bất cập và bảo vệ quyền lợi của người dân.

 

Bản thân là đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số nên tôi sẽ nói lên tiếng nói của chị em phụ nữ trong tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Cùng với HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

 

 

Tìm giải pháp để giúp nông dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình, trang trại, mở các dịch vụ kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

 

Chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chuyển giao khoa học - công nghệ, dạy nghề, và tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nông dân.

 

 

Triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vấn đề nông nghiệp, nông thôn để giúp nông dân có cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC LÝ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Linh: Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp đối với những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là những nội dung mà cử tri cũng như người dân trên địa bàn quan tâm.

 

Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tích cực tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương, giải pháp để phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp thực hiện tốt công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Kịp thời nắm bắt và phản ảnh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như việc thực hiện chính sách về đất đai, chính sách đối với người có công cách mạng, hộ nghèo, giáo dục, y tế…

 

Trên cương vị, trách nhiệm của mình, tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các công việc, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.

 

 

 

 

 

Bà LÊ THỊ HỒNG NHUNG, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh: Xứng đáng là cầu nối của cử tri với chính quyền các cấp

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập thông tin nhiều chiều.

 

Nếu kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện thì tôi sẽ đề xuất với HĐND huyện, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết. Đối với những đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tôi sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ với HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh xem xét, giải quyết những nguyện vọng, chính đáng của cử tri và Nhân dân trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm.

 

Với vai trò, trách nhiệm là chuyên viên Ban Tuyên giáo, tôi tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xứng đáng là cầu nối của cử tri với chính quyền các cấp; thường xuyên quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; tiếp tục tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt các lĩnh vực về giáo dục, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm...

 

Tôi sẽ không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

 

 

 

 

Bà DƯƠNG THỊ THANH THÚY, chuyên viên Ban Xây dựng tổ chức hội - Hội LHPN tỉnh: Tích cực tham mưu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cùng với các cấp, ngành và các thành viên HĐND tỉnh tham gia ý kiến đề xuất tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ vùng nông thôn, miền núi, nhằm trang bị những hiểu biết pháp luật cơ bản để phụ nữ tự bảo vệ mình trong cuộc sống.

 

Đồng thời, đề xuất tăng cường các biện pháp thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tích cực tham mưu đề xuất BCH, BTV Hội LHPN tỉnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo, đơn thân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; kiến nghị, đề xuất chủ trương nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ.

 

Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy trong thanh thiếu niên; xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh, thiếu niên.

 

Đang công tác tại Hội LHPN tỉnh, tôi rất quan tâm đến những vấn đề về quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, trong đó có hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Hiện nay, người dân đang rất lo ngại về tai nạn đuối nước ở trẻ em. Vì vậy, tôi sẽ đề xuất các cấp, ngành liên quan có các chương trình, giải pháp phòng, chống đuối nước, xây dựng sân chơi an toàn cho trẻ; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; tăng cường vai trò quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.

 

Trần Tuyền (Baoquangtri.vn)