Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (Kỳ 9)
[ Ngày đăng: 19/05/2021 09:30:16, lượt xem: 346 ]

 Ông VŨ VĂN PHONG, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh: Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với tư cách vừa là cán bộ Huyện ủy trực tiếp tham gia công tác Mặt trận, vừa là đại biểu dân cử, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm.

 

Sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

 

Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề mà cử tri quan tâm thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

 

Triển khai và thực hiện tốt vai trò của MTTQ Việt Nam; tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 

Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu dân cử.

 

Ông TRẦN NHẬT QUANG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh: Phấn đấu đến năm 2024 đưa huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ ra sức phấn đấu để thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Luôn gần dân, trọng dân, liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy trình độ chuyên môn được đào tạo để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND.

 

Với trọng trách là Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, tôi sẽ bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tích cực đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp; ưu tiên quy hoạch, phê duyệt các công trình, dự án đầu tư, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; quan tâm hỗ trợ thêm về nguồn lực giúp phát triển địa phương, tích cực “bám nắm” để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

 

Phối hợp với các đại biểu HĐND tỉnh tích cực chất vấn, tập trung vào các nội dung lớn, các vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm. Phấn đấu đến năm 2024, đưa huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn các xã vùng Đông huyện Vĩnh Linh, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung thảo luận, hoạch định, chỉ đạo bổ sung các chủ trương, chính sách để phát huy các tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung kiến nghị tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ông TRẦN VĂN QUẢNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gio Linh: Nắm bắt cơ hội, góp phần đưa huyện Gio Linh phát triển nhanh , bền vững

 

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, đề xuất việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi cao để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Cùng HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết HĐND và các chương trình giám sát của HĐND, nhất là chương trình giám sát về tình hình thực thi pháp luật, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân…

 

Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn.

 

Khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội, góp phần đưa huyện Gio Linh phát triển nhanh và bền vững, đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trước năm 2025.

 

 

 

Ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà: Tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND tỉnh theo quy định; chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân để phản ánh đầy đủ, trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

Tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, nhất là việc thu hút đầu tư, phát triển đô thị, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ; đề xuất các chính sách về phân cấp nguồn thu, tạo điều kiện cho thành phố tự cân đối ngân sách; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

 

Đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu khi nhận được những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

 

Với cương vị là Bí thư Thành ủy Đông Hà, tôi cùng với Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp.

 

Nhất là tập trung huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân… để Đông Hà trở thành cực kinh tế động lực của tỉnh, sớm đạt đô thị loại II và từng bước trở thành thành phố thông minh.

 

Tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trên các lĩnh vực để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của HĐND tỉnh, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

 

Bà MAI THỊ THỦY, Giám đốc Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ: Dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để tìm hiểu thực tế, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời.

 

Sẽ chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó đặc biệt quan tâm việc phát triển diện tích cây dược liệu, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm dược liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; quan tâm đề xuất các giải pháp, chính sách đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân nông thôn; các chính sách về định hướng nghề, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Quan tâm đốc thúc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 

Bà BÙI THỊ VÂN, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội...

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND. Tích cực làm cầu nối giữa cử tri với HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; tăng cường đối thoại với các cơ quan liên quan để kiến nghị giải quyết kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

 

Chủ động tham mưu Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tích cực tham gia vào quá trình quyết định các quyết sách và vấn đề quan trọng của địa phương theo nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Tăng cường công tác giám sát để thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND.

 

Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách.

 

Đối với huyện Vĩnh Linh, nơi tôi ứng cử, tôi sẽ cùng các đại biểu kiến nghị HĐND, UBND tỉnh đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, đầu tư phát triển du lịch và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ quan dân cử và kỳ vọng của cử tri.

 

Bà HỒ THỊ NGHI XUÂN, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; sâu sát với cơ sở, nắm bắt đầy đủ nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

 

Tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận trong các phiên họp của HĐND tỉnh, nhất là thảo luận những chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Đồng thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh và đơn thư khiếu nại, tố cáo để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định; quan tâm giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng; bảo đảm việc giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

 

Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ trên các lĩnh vực để đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND tỉnh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

 

Huy Nam - Nguyễn Vinh - Lệ Như (Baoquangtri.vn)