Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Kỳ 1)
[ Ngày đăng: 14/05/2021 15:19:29, lượt xem: 305 ]

 Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Đức: Chủ động, tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội để phát triển đất nước

 

Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết chủ động, tích cực, thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của đất nước, của tỉnh Quảng Trị, qua đó thảo luận, tham gia ý kiến trong việc quyết định các vấn đề tại kỳ họp của Quốc hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cũng như ban hành chủ trương, quyết sách sát với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương; chấp hành sự giám sát của cử tri và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp của Quốc hội với cử tri. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân (nếu có) đến cơ quan, tổ chức có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; tham gia các hoạt động khảo sát, kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội.

 

Là người đứng đầu cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi dự kiến sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách điều hành phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục chủ trì xây dựng và phối hợp triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, các cân đối lớn và điều hành kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tham mưu huy động và quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình. Xác định khu vực tư nhân và doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế. Tạo điều kiện để ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam được hình thành và dẫn đầu trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn. Chủ động, nhanh nhạy trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục tham mưu thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Thực hiện tốt công tác thống kê, phân tích thông tin, dự báo phục vụ tốt cho điều hành kinh tế- xã hội.

 

Thượng tá NGUYỄN HỮU ĐÀN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao

 

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề Nhân dân kiến nghị theo quy định pháp luật. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội để đề xuất Quốc hội có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, nâng cao mức sống cho các đối tượng này.

 

Với cương vị là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề quốc phòng- an ninh vì Quảng Trị là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Trước tình hình phức tạp của thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông, tôi sẽ tham mưu tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về các chủ trương, chính sách xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi, làm thất bại âm mưu, hành động xâm lược, chống phá của thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đất nước.

 

Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cũng như tình hình thực tiễn của lực lượng vũ trang tỉnh để đóng góp ý kiến với Quốc hội tiếp tục ban hành chủ trương, chính sách phù hợp trong xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Quảng Trị thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của Nhân dân và nhà nước, với cương vị chức trách của mình, tôi sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, làm tốt công tác dân vận, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong giúp dân phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh.

 

Ông HÀ SỸ ĐỒNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: Tích cực cùng với các cấp, ngành trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội

 

Với cương vị là đại biểu đương nhiệm và được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, mối quan tâm hàng đầu của tôi là cùng với địa phương bảo vệ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân cũng như tham gia xây dựng chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi COVID- 19. Thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, đồng thời theo dõi kết quả xem xét, giải quyết của Quốc hội, các cấp, ngành cũng như chịu sự giám sát của cử tri. Nghiên cứu đổi mới cơ chế tiếp xúc, tiếp thu, giải quyết ý kiến của cử tri thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Tăng cường và thực hiện tốt vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị sản xuất- kinh doanh trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

 

Với cương vị công tác của mình, tôi cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tôi sẽ tích cực kiến nghị cùng với các cấp, ngành trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và tập trung kiến nghị với Quốc hội, HĐND những giải pháp về vấn đề chính sách ổn định phát triển sản xuất, sớm hoàn thiện môi trường pháp lý và cải cách hành chính. Tăng cường kiến nghị, đề xuất Chính phủ, bộ, ban, ngành trung ương quan tâm hơn nữa cho Quảng Trị thông qua các cơ chế, chính sách, quyết sách ở tầm vĩ mô như tiếp tục khai thông cơ chế, chính sách ưu đãi cho Quảng Trị trong các khu công nghiệp, khu thương mại. Đồng thời tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các dự án trọng điểm chiến lược, động lực; xây dựng trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với Hành lang kinh tế Đông - Tây và Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Cửa khẩu La Lay với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu du lịch biển Cửa Việt- Cửa Tùng- đảo Cồn Cỏ… nhằm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

 

Bà HỒ THỊ MINH, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị: Đề xuất Trung ương có chính sách sát với thực tiễn, đặc biệt là chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người lao động

 

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, trên cương vị là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan trực tiếp tham mưu cho tỉnh thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng như kinh nghiệm 5 năm làm đại biểu Quốc hội và HĐND huyện, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ để nghiên cứu, đề xuất các chính sách sát với thực tiễn, đặc biệt quan tâm chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, miền núi; đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới để phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh.

 

Tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân. Vận dụng đúng đắn Nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 vào thực tế ở địa phương. Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ cũng như chịu sự giám sát của cử tri để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan giúp Quốc hội ban hành quyết sách đúng đắn, phù hợp với vùng, miền để phát triển kinh tế- xã hội. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 

Là nữ giới, tôi quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, vấn đề tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, qua đó đề xuất Quốc hội có chính sách đảm bảo phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng giới; phụ nữ nông thôn được đào tạo nghề và tiếp cận các chương trình để tự khẳng định và tự bảo vệ mình. Đào tạo nghề gắn với bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số…

 

Bà PHẠM THỊ HỒNG OANH, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà: Nguyên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nghiên cứu, học hỏi để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội. Theo đó, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri và Nhân dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất, giải pháp hay của cử tri chuyển đến Quốc hội, đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thực hiện.

 

Là cán bộ được đào tạo chuyên ngành Luật học, tôi có điều kiện nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, vì vậy tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Chú trọng các dự án luật được quan tâm nhất hiện nay như pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; pháp luật về củng cố các giá trị văn hóa và đạo đức con người Việt Nam trước thách thức của xu thế hội nhập; pháp luật bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận. Đồng thời, do có khả năng hiểu biết pháp luật nên tôi rất thuận lợi trong hoạt động giám sát, giải quyết khiếu nại của công dân, nhất là giám sát hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp để bảo đảm tốt nhất quyền con người, quyền công dân. Tôi sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội thảo luận, xem xét và thực hiện việc chất vấn, để từ đó quyết định chiến lược, sách lược nhằm định hướng, giải quyết những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.

 

Là cán bộ trẻ, tôi không ngại vất vả khi đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn tìm hiểu đời sống Nhân dân để cùng với chính quyền địa phương đề ra giải pháp nâng cao đời sống Nhân dân và đề xuất Quốc hội có chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa. Kiến nghị Quốc hội có các chương trình, chính sách bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới, đào tạo nghề cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ lập thân, lập nghiệp, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Nguyễn Vinh (Theo baoquangtri.vn)