Công đoàn trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2007-2009
[ Ngày đăng: 10/11/2007 8:15:32 SA, lượt xem: 3213 ]

Trong 2 ngày 30, 31 tháng 11 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và của Đảng uỷ nhà trường, Công đoàn trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2007-2009.

Tham dự đại hội có 114 công đoàn viên thuộc 4 Công đoàn bộ phận trong nhà trường.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm , đại hội đã thể hiện sự nhất trí cao với những đánh giá, tổng kết tình hình hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 11 đồng chí ( trong đó có 04 đồng chí tái đắc cử, 04 đồng chí là Chủ tịch các Công đoàn bộ phận và 03 đồng chí là những công đoàn viên tích cực từ các Tổ Công đoàn)

Để kịp thời triển khai công tác, ngay sau đại hội, BCH Công đoàn mới đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch và trưởng Ban nữ công. Kết quả:

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc được bầu làm Chủ tịch

Đồng chí Nguyễn Hữu Bút: Phó Chủ tịch

Đồng chí Phan Thị Loan: Trưởng Ban nữ công

Các đồng khác được phân công phụ trách những nhiệm vụ quan trọng trong công tác công đoàn như: chuyên môn nghiệp vụ, phong trào văn hoá- văn nghệ, tư tưởng- chính trị...

Nhiệm kỳ công tác mới đang mở ra với những thách thức và nhiều hứa hẹn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Công đoàn nhà trường trong những năm qua, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2009 quyết tâm đưa phong trào hoạt động trong nhà trường ngày một đi lên.

Lương Thị Tố Uyên