Công khai dự toán ngân sách 2016
[ Ngày đăng: 27/04/2016 16:24:21, lượt xem: 1232 ]

     Phòng Kế hoạch - Tài chính đưa thông tin công khai dự toán ngân sách của trường CĐSP Quảng Trị năm 2016.

     Nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm.

    Phòng KH-TC

Đính kèm: