Cuộc vận động "Nối vòng tay nhân ái" năm 2009 của Trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 07/01/2009 9:53:28 SA, lượt xem: 3147 ]

Thực hiện cuộc vận động "Nối vòng tay nhân ái" do nhà trường tổ chức, CB-GV-NV và HS-SV đã hưởng ứng tích cực thể hiện được tấm lòng nhân ái đối với HSSV nghèo của trường. Cho đến hết ngày 06/01/2009 có 19 lớp và toàn thể CB-GV-NV đã đóng góp cho "Quỹ vì HSSV nghèo" được 7.226.000 đồng.

Danh sách các đơn vị đã đóng góp tiền ủng hộ cuộc vận động "Nối vòng tay nhân ái"

TT Đơn vị TT Đơn vị
1 SV lớp CĐSP Toán K11 20 Khoa Tiểu học
2 SV lớp CĐ QTVP K12 21 Khoa Xã hội
3 SV lớp CĐ VNH K11 22 Khoa Tự nhiên
4 SV lớp CĐ VNH K12 23 Khoa Nhạc - Hoạ
5 SV lớp CĐSP Địa K13 24 Khoa Mầm non
6 SV lớp CĐSP Tin K11 25 Khoa CNTT
7 SV lớp CĐSP Tin K12 26 Khoa Bồi dưỡng CBQL&GV
8 SV lớp CĐSP Mầm non K12 27 Phòng TC-CT-CTSV
9 SV lớp CĐSP Âm nhạc K11 28 Phòng Tài vụ
10 SV lớp CĐSP Âm nhạc K12 29 Phòng Hành chính quản trị
11 SV lớp CĐSP Âm nhạc K13 30 Phòng Thanh tra - PC-KĐCL
12 SV lớp CĐSP Mỹ thuật K12 31 Phòng Đào tạo
13 SV lớp TC CNTT K12 32 Phòng QLNCKH - ĐN
14 SV lớp TC Mầm non K12A 33 Tổ Chính trị - TD - QPAN
15 SV lớp TC Mầm non K12B 34 Tổ Thư viện
16 SV lớp TC Mầm non K13A 35 Tổ Tâm lý - Anh văn
17 SV lớp TC Mầm non K13B
18 SV lớp TC Mầm non K13C
19 SV lớp TC Mầm non K13D

BTC cuộc vận động "Nối vòng tay nhân ái" trường CĐSP Quảng Trị chân thành cám ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị đã đóng góp cho chương trình. Kính mong cá nhân, tập thể các đơn vị tiếp tục ủng hộ cho "Quỹ vì HSSV nghèo" của nhà trường. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Phòng HC-QT trường CĐSP Quảng Trị.

Số điện thoại +84.0533.580793 ;

Fax: +84.0533.582210.

BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG