Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVII
[ Ngày đăng: 04/05/2015 9:27:53 SA, lượt xem: 1609 ]

             Đại hội Chi bộ cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong từng Chi bộ và trong toàn Đảng bộ nhà trường.

Vừa qua, Chi bộ tổng hợp I, II, III, IV đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ cấp cơ sở. Nhìn chung, đại hội các Chi bộ đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Cũng tại các phiên đại hội này, các Chi bộ đã bầu được cấp ủy nhiệm kỳ mới – đó là những cán bộ đầy tâm huyết, thực sự có năng lực, có tính mới, trẻ hóa đội ngũ, đủ sức lãnh đạo tổ chức mình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

Đ/c Trương Hữu Đẳng – Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo đại hội Chi bộ Tổng hợp IV

 

Đại hội Chi bộ thành công và việc kiện toàn tổ chức Đảng cơ sở chính là tiền đề quan trọng để tiến tới đại hội Đảng bộ nhà trường sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 5 sắp tới.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị đã được thực hiện chu đáo, đúng quy trình và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên như việc thành lập các tiểu ban giúp việc cho đại hội, dự thảo văn kiện đại hội để lấy ý kiến góp ý, phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt khóa mới…Theo kế hoạch, đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21, 22/5/2015.

Hồng Hà (Tổng hợp)