Đại hội Chi bộ Tổng hợp I
[ Ngày đăng: 02/03/2010 8:09:11 SA, lượt xem: 5550 ]

     Thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 04/11/2009 của Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị về tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kì 2010- 2015, cùng với các Chi bộ trong Đảng bộ trường, Chi bộ Tổng hợp I đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đai hội Chi bộ thành công tốt đẹp.

     Chi bộ Tổng hợp I với tổng số đảng viên là 13 đồng chí: trong đó có 4 nam, 9 nữ, đảng viên chính thức 11, đảng viên dự bị 2.

     Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 7 đ/c, Cử nhân 6 đ/c.

     Chi bộ Tổng hợp I chỉ đạo các hoạt động của 5 đơn vị: khoa Tiểu học, khoa Xã hội, khoa BDCBQL và GV, phòng TT-PC-KĐCL và phòng NCKH- ĐN. Cán bộ, giảng viên của 5 đơn vị là 26 đ/c. Học viên-Học sinh-Sinh viên của 2 khoa Xã hội và Tiểu học là 818.

     Chiều ngày 25/2/2010, Chi bộ Tổng hợp I đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2010-2012. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết và xây dựng, Đại hội Chi bộ đã nhất trí thông qua: Báo cáo của BCH Chi bộ nhiệm kì 2008-2010 trình trước Đại hội.

     Đại hội có nhiều ý kiến thảo luận tập trung về các nội dung sau:

     - Triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

     - Tăng cường giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, giáo dục phong cách, lối sống, ứng xử văn hóa học đường cho HS-SV.

     - Quan tâm nhiều hơn đến cách thức và chất lượng đào tạo các lớp ngoài sư phạm.

     - Chỉ đạo LCĐ- LCH Xã hội- Tiểu học tổ chức tốt các hoạt động của tuổi trẻ trong nhà trường, xứng đáng là đơn vị vững mạnh tiêu biểu.

     - Đảng viên, cán bộ, giảng viên trong 5 đơn vị tích cực, chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy học, đặc biệt là dạy học theo học chế tín chỉ.  

     - Mỗi cán bộ đảng viên nêu cao vai trò tự học, sáng tạo và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vu được giao.

     Phấn đấu 13/13 đ/c xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có trên 15% đảng viên xuất sắc. Chi bộ tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
 
     Đại hội đã sáng suốt bầu 3đ/c vào BCH Chi ủy nhiệm kì 2010-2012:

        1. Đồng chí Nguyễn Thị Bình- Bí thư Chi bộ

        2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân- Phó Bí thư Chi bộ

        3. Đồng chí Lương Thị Tố Uyên- Chi ủy viên

     Đại hội Chi bộ Tổng hợp I kết thúc trong không khí nghiêm túc, trong niềm tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

 

 

LCĐ - LCH Xã Hội - Tiểu học chào mừng Đại Hội 

 

TS. Lê Thị Xuân Liên - Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo 

 

Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt 

                                                                         Nguyễn Thị Bình

                                                                                                      ĐUV - Bí thư Chi bộ Tổng hợp I