Đại hội Đại biểu cấp Liên chi đoàn khoa nhiệm kỳ 2010-2012
[ Ngày đăng: 17/12/2010 7:57:16 SA, lượt xem: 2359 ]

Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa, Chi đoàn GV-CB thuộc Đoàn trường CĐSP Quảng Trị đã diễn ra từ ngày 04/12 đến 12/12/2010.

          Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2010 – 2011 của BTV Đoàn trường CĐSP Quảng Trị và kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu cấp Liên chi đoàn khoa; nhằm tổng kết đánh giá tình hình công tác Đoàn nhiệm kỳ công tác 2008 – 2010 đồng thời thảo luận góp ý kiến vào báo cáo phương hướng nhiệm vụ của BCH cấp Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012.

         Đại hội đã tiến hành bầu BCH Liên chi đoàn gồm các đồng chí đảm bảo đúng quy định và tiêu chí theo điều lệ Đoàn. Các đồng chí trúng cử BCH mới đã đảm bảo yêu cầu về phẩm chất chính trị và năng lực để đảm đương nhiệm vụ mà đại hội giao phó. Đại hội vui mừng đón tiếp sự tham dự của các thầy cô giáo trong BCH Đảng uỷ, lãnh đạo các Chi uỷ, Ban thường vụ Đoàn trường phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội với những nội dung quan trọng, những định hướng và là nhiệm vụ rất sát thực đặt ra đối với phong trào Đoàn của tuổi trẻ các Liên chi cần phải tập trung và nghiêm túc thực hiện; lãnh các đơn vị cùng giảng viên tham dự và chúc mừng Đại hội.  

 

* Kết quả BCH và các chức danh chủ chốt Chi đoàn GV-CB nhiệm kỳ 2010 - 2011:

1. Trần Hải                            - Bí thư                                

2. Nguyễn Thị Lan Hương    - P. Bí thư                              

3. Nguyễn Thanh Bình         - UV BCH    

4. Nguyễn Thị Thuỳ Trang   - UV BCH

 5. Hoàng Ái Mỹ                    - UV BCH

* Kết quả BCH và chức danh chủ chốt các Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012:

* Liên chi đoàn Xã hội – Tiểu học:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Thị Thu Hằng

GV-CB

BÍ THƯ

2 Trần Bá Lưu CĐ GDTH K14 P. BÍ THƯ
3 Lê Xuân Hưng CĐQTVP K 13B P. BÍ THƯ
4 Nguyễn Anh Phương CĐ SPNV K15 P. BÍ THƯ
5 Lê Thị Hoài Duyên CĐ GDTH K13 UV
6 Phan Thị Thuý An QTVP K 14A UV
7 Tạ Thị Thu Hằng ĐỊA-GDCDK13 UV
8 Trần Minh Phi CĐ TVTT K15 UV
9 Nguyễn Văn Hùng CĐ VNH K14 UV
10 Lê Trí Ân CĐ TVTT K13 UV
11 Nguyễn Minh        Thành CĐ SPNV K14 UV
12 Trần Văn Tỵ CĐ QTVP K14B UV
13 Lê Hữu Chiến CĐSỬ-ĐỊA K15 UV
14 Nguyễn Thị Ngọc Hoa TCGDTH K15 UV
15 Ngô Thị Linh CĐ GDTH K15 UV
16 Đinh Thị Hòa TCGDTH K15B UV
17 Hồ Thị               Nhung CT GDTH K15 UV

* Liên chi đoàn Nhạc hoạ - Mầm non:

TT

HỌC VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

1

Trần Thúy Hạnh

GV-CB

Bí thư

2

Trần Văn Diên

CĐSP Mỹ thuật K13

P.Bí thư

3

Nguyễn Thị Ngọc

CĐSP Âm nhạc k14

P.Bí thư

4

Trần Văn Doãn

CĐSP Âm nhạc K14

UVBCH

5

Trần Thị Chiến

TC MN K15C

UVBCH

6

Nguyễn Tuấn Khanh

CĐSP Mỹ thuật K14

UVBCH

7

Võ Thị Thanh Thuý

CĐSP MN K15

UVBCH

8

Lê Bá Cương

CĐSP Âm nhạc k13

UVBCH

9

Trương Thị Ái Nhân

CĐSP Mỹ thuật K14

UVBCH

10

Hồ Thị Thương

TC MN K15A

UVBCH

11

Nguyễn Phúc Linh

CĐSP Âm nhạc K13

UVBCH

 * Liên chi đoàn Công nghệ Thông tin:

TT

HỌC VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

1 Hoàng Phước Lộc

GV-CB

Bí thư

2 Trương Đình Lộc CĐSP Tin K14 P.Bí thư
3 Phạm Thanh Tâm CĐKT Tin K15 P.Bí thư
4 Hoàng Thị Hoàng Yến Lan CĐSP Tin K13 UVBCH
5 Trương Quốc Bổn CĐUD Tin k14 UVBCH
6 Nguyễn Thị Thu Hà CĐSP Tin K15 UVBCH
7 Hoàng Thị Huệ CĐSP Tin K14 UVBCH
8 Trần Hưng CĐSP Tin K14 UVBCH
9 Nguyễn Thái Linh TCKT Tin K15 UVBCH

* Liên chi đoàn Tự nhiên:

TT

HỌC VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

1 Phạm Thị Hoài Thanh

GV-CB

Bí thư

2 Võ Thị Ngọc Sáng CĐSP Toán K14 P.Bí thư
3 Phan Thị Thành Tâm CĐSP Toán K15 P.Bí thư
4 Đào Sỹ Hiếu CĐSP Lý K13 UVBCH
5 Nguyễn Thị Thương TC TB-TV K15 UVBCH

 

 

Một số hình ảnh Đại hội các Liên chi đoàn, Chi đoàn GV-CB

 

 

 

Tin từ: PHAN CHÍ THÀNH - Bí thư Đoàn trường