Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Quảng Trị khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2017
[ Ngày đăng: 26/10/2015 10:58:02, lượt xem: 1076 ]

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Quảng Trị khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Diễn ra từ ngày 30 đến 31 tháng 10 năm 2015, tại Giảng đường Đa năng trường CĐSP Quảng Trị