ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020 - ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
[ Ngày đăng: 26/05/2015 11:23:41, lượt xem: 1165 ]

  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020 - ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

 

TS. LÊ THỊ HƯƠNG

Phó Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị là một đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Đông Hà. Với phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng nhà trường sớm thành một cơ sở giáo dục đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục trên quê hương Quảng Trị anh hùng. Ngay từ ngày đầu mới thành lập cho đến nay, Đảng bộ nhà trường đã trãi qua 16 kỳ đại hội. Tại thời điểm này, Đảng bộ nhà trường có 04 chi bộ với 61 đảng viên - đó chính là những hạt nhân nòng cốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ nhà trường luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với tất cả các lĩnh vực công tác; từ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, xứng tầm là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu của tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ công tác 2010 – 2015 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, toàn đảng bộ đã phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra.

Những thành tích nổi bật phải kể đến đó là:

Đảng ủy nhà trường đã xác định đúng mục tiêu, định hướng, hoạch định được mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, cụ thể theo từng giai đoạn. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong các nghị quyết, văn bản chỉ đạo là xây dựng và phát triển nhà trường trở thành một trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín; có cơ cấu tổ chức bộ máy đủ mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; có đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, chuẩn về kiến thức, trình độ, năng lực công tác; cơ sở vật chất được hoàn thiện theo hướng hiện đại; đạt chuẩn về quy mô đào tạo và yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Không chỉ dừng lại ở việc định hướng chính trị và hoạch định mục tiêu phát triển, Đảng bộ nhà trường còn trực tiếp chỉ đạo từng mặt công tác - đó là việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng bám sát thực tiễn, mềm dẻo linh hoạt, liên thông giữa các ngành học, bậc học; hay là việc mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; đồng bộ trong các khâu quản lý, sử dụng cán bộ; thống nhất trong các quy trình tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ…Và đặc biệt, đã xác định công tác cán bộ là khâu mấu chốt, quyết định đến mọi thành công của tổ chức nên đã có sự đột phá trong việc dự nguồn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Bẳng chứng là việc cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ trong những năm trở lại đây đạt tỷ lệ cao. Tính đến nay đã có 08 Tiến sĩ, 78 Thạc sĩ trong tổng số 107 giảng viên cơ hữu – Đây chính là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác đào tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.

Cơ sở vật chất chính là điều kiện cốt yếu để phát triển tầm vóc nhà trường. Chính vì vậy, Đảng ủy nhà trường luôn coi trọng chỉ đạo việc xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và công tác.

Đảng lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn, Hội thực hiện tốt các phong trào thi đua, xung kích, sáng tạo trong công tác, giảng dạy, trong học tập, rèn luyện. Từ đó,  bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng cho các công đoàn viên và nhiều lớp thanh niên đã và đang công tác, học tập tại mái trường này. Một vài con số ấn tượng sau đây trong nhiệm kỳ qua đã chứng minh điều đó: Đảng bộ đã tổ chức được 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 160 quần chúng ưu tú; Bồi dưỡng kết nạp được 50 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó có 30 sinh viên), vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đại hội.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường liên tục được cấp trên công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, và  02 lần được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. 04 Chi bộ đều đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp; Giáo dục Đào tạo Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI “về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Với mục tiêu, phương hướng tổng quát: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh; Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố tổ chức Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các hoạt động của nhà trường; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo - Bồi dưỡng - NCKH; góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để hướng đến mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành trường Đại học trong thời gian đến”, Đảng bộ nhà trường cần tập trung chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục  ổn định các ngành đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể mở mới các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học đáp ứng đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và định hướng về việc sát nhập, nâng cấp trường theo chiến lược phát triển của tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu xã hội khi trường được nâng cấp. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo; mở rộng quan hệ với nhiều trường cao đẳng, đại học trong nước, với các trường bạn ở Lào, ở khu vực Đông Bắc Thái Lan và một số nước khác trên thế giới.

Hai là, Chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển trường CĐSP Quảng Trị giai đoạn 2009- 2012 và tầm nhìn đến 2020”, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, cán bộ phục vụ theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, sử dụng hợp lý cán bộ, giáo viên đảm bảo phát huy năng lực của đội ngũ, đồng thời điều hòa lao động trong nhà trường. Tiếp tục tạo điều kiện cho CB,GV đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng đề án phát triển trường để tiến tới nâng cấp trường thành trường đại học.  

Ba là, xây dựng đề án từng bước tự chủ tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo xây dựng chiến lược tuyển sinh trước mắt và lâu dài , đề ra các giải pháp, hoạt động cụ thể với phương châm “Đến với người học bằng mọi con đường có thể” và “Tìm đến người học để giới thiệu quảng bá về thương hiệu của nhà trường”;  Xây dựng mạng lưới tuyển sinh rộng khắp đến các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng như một số địa phương, các đơn vị khác có nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định và phát triển uy tín, thương hiệu của nhà trường thông qua việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;  tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động; nghiên cứu xây dựng các chương trình nhằm đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn để không những phục vụ nhu cầu lao động địa phương, trong nước mà còn vươn ra đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực trong khu vực trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bao gồm cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công tác đào tạo, công tác quản lý đội ngũ và cải cách tài chính công. Trước mắt, là việc ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành, giảng dạy và công tác hướng đến một môi trường làm việc hiện đại, năng động hơn trong tình hình mới.

Năm là, chỉ đạo nhà trường nắm bắt tình hình việc làm của HSSV và nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và căn cứ vào tình hình thực tiễn phát triển của nhà trường để mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương, trong khu vực và trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Xây dựng kênh thông tin để theo dõi và kết nối HSSV sau tốt nghiệp với các đơn vị sử dụng lao động.

Với mục tiêu là xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, hướng đến sự hợp tác trong  giáo dục – đào tạo với các nước tiểu vùng sông MêKong, Phần Lan, sánh vai cùng nhiều trường đại học trong cả nước, Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị cùng nhau đoàn kết, chung sức, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững một niềm tin để xây dựng và phát triển nhà trường lên một tầm cao mới.