Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị lãnh đạo nhà trường phát triển toàn diện
[ Ngày đăng: 16/03/2010 2:27:16 SA, lượt xem: 3250 ]

 * TS.Lê Thị Xuân Liên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị


     Nhiệm kỳ 2005-2010 của Đảng bộ diễn ra trong bối cảnh Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị nâng cấp lên được 8 năm. Nhiệm vụ chính trị quan trọng của trường là đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội.

     Trên cơ sở nắm vững nhiệm vụ của từng năm học, thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết quả quan trọng.

    Về công tác đào tạo, quy mô đào tạo tăng, từ 1.487 HSSV (29 lớp) năm học 2006-2007 tăng lên 2.079 HSSV (45 lớp) năm học 2009-2010. Ngành nghề đào tạo phát triển từ 24 ngành năm học 2005-2006 đến 32 ngành năm học 2009-2010 gồm các bậc cao đẳng, trung cấp. Các loại hình đào tạo được mở rộng.
 
      Ngoài hệ chính quy, tại chức, trường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học khác mở thêm hệ đào tạo từ xa, liên thông từ trình độ trung cấp hoặc cao đẳng lên đại học. Chất lượng đào tạo được duy trì và phát triển.
 
     Đảng uỷ đã lãnh đạo nhà trường đề ra các nhiệm vụ thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình CĐSP, đồng thời, đổi mới phương pháp giáo dục, chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ. Kết quả học tập rèn luyện của HSSV trong 4 năm (từ năm học 2005-2006 đến năm học 2008-2009) thể hiện: Về học tập, 88% HSSV đạt loại trung bình trở lên; về rèn luyện, 85% loại khá trở lên. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trên 85%. HSSV tốt nghiệp phần lớn đã đảm nhận tốt công việc ở các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, các đơn vị trên địa bàn.

     Công tác bồi dưỡng, từ việc chủ yếu tham gia bồi dưỡng giáo viên thay sách, bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ trong ngành Giáo dục, trong 5 năm qua, Đảng uỷ đã lãnh đạo nhà trường chủ động, tích cực tổ chức bồi dưỡng tại chỗ cho CBGV trong đơn vị bằng nguồn lực tự có hoặc phối hợp với các chuyên gia trong các lĩnh vực.

      Trường đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng CNTT, sử dụng các phần mềm dạy học, sử dụng trung tâm học tập trực tuyến để tổ chức các hoạt động dạy học; các chuyên đề đổi mới quản lý, kiểm tra, đánh giá, tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Trường còn tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh, Lào, Thái cho CBGV, HSSV và cán bộ công chức trên địa bàn. Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non, Tiểu học, THCS được duy trì.

     Về công tác nghiên cứu khoa học và đối ngoại, Đảng uỷ đã lãnh đạo nhà trường từng bước đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo, đã chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường, cấp quốc tế...

     Tổ chức thành công 6 cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, trong đó có 3 cuộc hội thảo quốc tế. Từ năm học 2006-2007 đến năm học 2008-2009, có 147 đề tài cấp trường trở lên được xếp loại A, 14 đề tài xếp loại B, góp phần triển khai ứng dụng, cụ thể hoá các nội dung đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, gắn đào tạo với thực tiễn.

 
Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục-đào tạo. 
 

     Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, CVĐ “Hai không” của Bộ GD & ĐT cho CBGV và HSSV.
 
     Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV được coi trọng. Đảng uỷ đã lãnh đạo nhà trường tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về bộ luật Dân sự… Đạt giải khuyến khích cấp quốc gia về thi tìm hiểu về đất nước Lào; đạt giải nhì cấp thành phố về hội thi “Bí thư chi bộ, cán bộ giám sát giỏi” .

     Thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã thành lập BCĐ, xây dựng chương trình hành động hàng năm và tổ chức triển khai đầy đủ các chuyên đề trong CB, ĐV, HSSV. Tổ chức các hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Bác Hồ với phụ nữ”... Trong quá trình thực hiện CVĐ đã có nhiều tập thể và cá nhân được BCĐ CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thành uỷ Đông Hà khen thưởng.

     Về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, với chủ trương phát triển đa ngành, đa hệ trong quá trình hội nhập và phát triển, tạo tiền đề nâng cao chất lượng và xây dựng trường trở thành trường đại học, Đảng uỷ đã chủ trương kiện toàn bộ máy, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. 5 năm qua, bộ máy nhà trường có bước phát triển mới.

     Số lượng các đơn vị trực thuộc nhà trường đến nay là 18 đơn vị, 162 cán bộ giảng viên. Trình độ đội ngũ được nâng lên. Nhà trường đã tạo điều kiện cho CBGV học tập để nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý về nghiệp vụ, lý luận chính trị được chú trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành đúng quy trình.

     Đảng bộ nhà trường có 4 chi bộ, với 61 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, đã xây dựng Quy chế hoạt động của Đảng uỷ, Ban giám hiệu các đơn vị và tổ chức đoàn thể đảm bảo tính khoa học, thể hiện sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng đối với toàn bộ hoạt động của nhà trường. Trong suốt nhiệm kỳ, cả 4 chi bộ đều đạt TSVM, trong đó có 2 chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

     Đảng bộ liên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Hàng năm, có trên 90% đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên được cấp uỷ cấp trên khen thưởng. Đảng bộ đã làm công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp đúng quy trình; chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, lựa chọn những quần chúng tiêu biểu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ kết nạp được 36 quần chúng ưu tú vào Đảng.

     Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng nhà trường, các khoa, phòng, tổ chuyên môn ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt. Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo từng khoá và hàng năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ trường cao đẳng, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đảng bộ lãnh đạo công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tuyên truyền giáo dục CBGV thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”...

     Đảng bộ lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên chăm lo và tạo điều kiện để Đoàn TN và Hội SV thực hiện tốt các phong trào thi đua, giáo dục thế hệ trẻ làm tốt vai trò xung kích, tình nguyện, học tập và rèn luyện, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng; chỉ đạo và tạo điều kiện cho Đoàn TN và Hội SV tổ chức các hoạt động VH-XH, đền ơn đáp nghĩa.

     Nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong bối cảnh Giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 40 của Quốc hội về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Nghị quyết 05/NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng - Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

     Phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các hoạt động của nhà trường, xây dựng Đảng bộ, các chi bộ TSVM; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng GD- ĐT, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; tập trung xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để hướng đến mục tiêu xây dựng trường trở thành trường đại học trong thời gian đến.

     Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo (tăng 10%/năm), phát triển 1-2 ngành nghề mới/năm; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, mở rộng liên kết với các trường và cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đẩy mạnh việc đổi mới giảng dạy; chỉ đạo giảm lý thuyết, tăng cường thực hành, thực tập, đa dạng trong đánh giá; thực hiện xây dựng và đào tạo theo chuẩn đầu ra, lấy thông tin phản hồi từ CBGV, HSSV, người sử dụng lao động để điều chỉnh và đổi mới công tác quản lý, đào tạo, phục vụ.
 
     Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đối tượng, phạm vi bồi dưỡng, đi sâu vào các chuyên đề, các nhu cầu trong thực tiễn để bồi dưỡng, cập nhật, điều chỉnh nội dung bồi dưỡng; phối hợp các khoa và các trung tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các chứng chỉ. Chỉ đạo NCKH đi sâu vào những đề tài triển khai, ứng dụng các kết quả của KHCN và KHGD để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ; phát triển quan hệ hợp tác trong GD-ĐT giữa trường CĐSP Quảng Trị với các trường cao đẳng, đại học trong nước, với các nước tiểu vùng sông Mêkông, Phần Lan và trên thế giới.

     Về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng, Đảng bộ chỉ đạo nhà trường xây dựng các giải pháp từng bước khắc phục hạn chế đối với các tiêu chí chưa đạt; thường xuyên cập nhật thông tin, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung nâng cao chất lượng công trình khoa học của CBGV.

     Chỉ đạo tiếp tục tăng cường CSVC theo hướng chuẩn hoá- hiện đại hoá; thực hiện đầy đủ 3 công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT; tăng cường trang thiết bị hiện đại ở các phòng học, sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Quy hoạch chiến lược phát triển trường CĐSP Quảng Trị giai đoạn 2009- 2012 và tầm nhìn đến 2020”; nâng cao chất lượng và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục, cán bộ phục vụ theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Liên kết với Hội Khuyến học của tỉnh và các Hội nghề nghiệp khác để tiếp cận với giáo dục trong cộng đồng theo nhu cầu.

     Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác QP-AN; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai và tổ chức các hoạt động. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy chính khoá, ngoại khoá, tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chủ đề; tiếp tục giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; tích cực thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các CVĐ khác với nhiều hình thức phong phú. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng TSVM; kết hợp củng cố, kiện toàn bộ máy các khoa, phòng, tổ chuyên môn.

      Coi trọng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ kế cận và phát triển Đảng trong CBGV, HSSV. Xây dựng và thực hiện tốt quan hệ giữa cấp uỷ Đảng- Ban Giám hiệu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các hoạt động của nhà trường.

     Đảng bộ lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo tạo điều kiện để Đoàn TN thực hiện tốt phong trào thi đua, làm nòng cốt xung kích, tích cực trong học tập, rèn luyện nghiệp vụ, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Có kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

    Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực xây dựng trường CĐSP Quảng Trị phát triển toàn diện” , Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị quyết tâm lãnh đạo xây dựng nhà trường trở thành trường có chất lượng của tỉnh và khu vực, là địa chỉ đào tạo tin cậy của con em nhân dân tỉnh Quảng Trị.