ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CUỐI NĂM HỌC
[ Ngày đăng: 04/06/2018 09:10:47, lượt xem: 539 ]

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CUỐI NĂM HỌC

    Lương Thị Tố Uyên

                               Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

Tháng 5 là tháng cao điểm với nhiều hoạt động trọng tâm của Đảng bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể, đơn vị. Thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đặt ra, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiều hoạt động nổi bật.

1. Kết quả hoạt động của Đảng ủy Trường

Đảng ủy đã triển khai và lãnh đạo các Chi bộ thực hiện và hoàn thành các công việc theo kế hoạch tháng 5.

Bên cạnh việc thông báo, đánh giá tình hình chính trị, xã hội trong và ngoài nước; Đảng ủy xác định và tập trung vào một số công việc trọng tâm gồm: Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của CB, ĐV chuẩn bị tổng kết năm học; triển khai việc tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018; triển khai công tác tự đánh giá Trường; bàn và đánh giá tình hình, tiến độ về chiến lược phát triển Trường theo định hướng của Tỉnh; đánh giá lộ trình thực hiện đề án chuyên đề của Đảng ủy về sắp xếp bộ máy trong thời gian tới.

Xét đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng theo đề nghị của các Chi bộ và chuẩn bị kế hoạch mở lớp vào đầu tháng 6/2018.

Đảng ủy đã nhắc nhở một số Chi bộ chưa hoàn thành công tác phát triển Đảng (đợt 1) theo đúng kế hoạch.

Đánh giá, bàn bạc và thống nhất xét kỷ luật đảng viên bằng hình thức kỷ luật khiển trách đối với 02 đảng viên vi phạm luật Dân số- KHH gia đình.

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tháng 6 và 7.

2. Kết quả hoạt động của các Chi bộ trực thuộc

- Chi bộ tổng hợp I: Tổ chức lễ kết nạp cho 04 Đảng viên mới cho 04 (trong đó có 03 sinh viên) và hoàn thành hồ sơ công nhận cảm tình Đảng cho 04 quần chúng; đề nghị Đảng ủy xét cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 16 quần chúng.

- Chi bộ tổng hợp II: hoàn thành hồ sơ đề nghị cho học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 04 quần chúng

- Chi bộ tổng hợp III: hoàn thành hồ sơ đề nghị cho học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 26 quần chúng

Ảnh 1: Chi bộ tổng hợp I tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

- Trong sinh hoạt thường kỳ tháng 5, các Chi bộ đã lồng ghép nhiều nội dung quan trọng theo hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Chi bộ tổng hợp III kết hợp trong sinh hoạt định kỳ tháng 5 đã làm lễ chia tay đồng chí Cáp Xuân Tuấn- Bí thư Chi bộ nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung BCH Chi bộ và các chức danh trong BCH Chi bộ.

Ảnh 2: Chi bộ tổng hợp III chia tay đ/c Cáp Xuân Tuấn- Bí thư Chi bộ

3. Một số công việc trọng tâm tháng 6

- Đảng ủy hoàn thành các báo cáo theo kế hoạch của Đảng ủy cấp trên.

- Các Chi bộ thực hiện đúng việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

- Các Chi bộ nhắc các đơn vị hoàn thành các công việc cuối năm như: hoàn thành việc xếp loại các mặt cho sinh viên, hoàn thành việc xét thi đua trong CBVC…

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Đảng ủy và Nhà trường.

                                                                   Đông Hà, tháng 5/2018