Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức học tập Nghị quyết TW6 và Tổng kết công tác Đảng năm 2017
[ Ngày đăng: 12/01/2018 09:52:05, lượt xem: 948 ]

 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 6 - KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

 

          Ngày 10/01/2018, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ và đông đủ Đảng viên, CB-GV trong toàn Đảng bộ và cơ quan.

Đồng chí Phan Chí Thành – Quyền Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo viên tại Hội nghị là các đồng chí trong BTV Đảng ủy Đảng ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc và báo cáo Nghị quyết tại Hội nghị 

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, cung cấp và giúp các đồng lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Đảng, các đảng viên của Đảng bộ và cán bộ, viên chức cơ quan nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cơ quan, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 04 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trên tinh thần đó, BTV Đảng ủy đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi trọng yếu của các Nghị quyết Trung ương 6 để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đảng viên, viên chức đã nghe các đồng chí trong BTV Đảng ủy truyền đạt các nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 6; kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, các đồng chí đã giúp đảng viên, viên chức nắm bắt được những nội dung cơ bản về 04 Nghị quyết; từ đó, từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới chức năng quản lý của đơn vị mình.

Đồng chí Trương Đình Thăng - UV BTV Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trương Trưởng - UV BTV Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị 

Trong chương trình Hội nghị đảng bộ, Đảng ủy Trường đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đảng ủy đã báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ và tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.

Đ/c Phan Chí Thành - Q.Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh năm 2017

Đ/c Phan Chí Thành - Q.Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Đ/c Trương Đình Thăng - UVBTV Đảng ủy tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Đảng bộ năm 2017

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy đã khái quát lại những nội dung trọng yếu của các Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII tới từng đảng viên, viên chức và yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn phương thức triển khai phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng bộ cần tập trung triển khai nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Nhà trường trong năm 2018./.

                                      Đảng ủy Trường CĐSP Quảng Trị