Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết TW5 - Khóa XII
[ Ngày đăng: 06/09/2017 16:40:15, lượt xem: 827 ]

Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết TW5 - Khóa XII

 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 5 - KHÓA XII CỦA ĐẢNG

                                             

 Lương Thị Tố Uyên

                                                         Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

 

            Ngày 31/8/2017, tại Giảng đường B, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

            Đồng chí Phan Chí Thành – Quyền Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị có đồng chí Phan Chí Thành và đồng chí Trương Đình Thăng - UV BTV Đảng ủy.

Ảnh 1: Đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc và báo cáo tại Hội nghị

 

Ảnh 2: Đồng chí Trương Đình Thăng - UV BTV Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Ảnh 3: Toàn cảnh Hội nghị

            Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ và đông đủ Đảng viên, CB-GV trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí quyền Bí thư Đảng ủy cho biết, Hội nghị lần thứ 5 Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ-TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ-TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

      Hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Đảng, các đảng viên của Đảng bộ  nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị như việc hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đôi với việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ của toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách tiền lương, tiền công, bảo đảm an sinh xã hội…

      Đồng chí quyền Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 03 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

      Trên tinh thần đó, BTV Đảng ủy đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

      Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trương Đình Thăng - UV BTV Đảng ủy truyền đạt các nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 5. Thông qua cách truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ-TW và Nghị quyết số 12-NQ-TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, các đồng chí đã giúp các đảng viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về 03 Nghị quyết; từ đó, từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới chức năng quản lý của đơn vị mình.

Ảnh 4: Bế mạc Hội nghị

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy quán triệt, khái quát lại, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII tới từng đảng viên để nắm rõ hơn nội dung của từng Nghị quyết vận dụng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác từ việc triển khai nội dung các Nghị quyết tại đơn vị mình./.

                                                                             Đông Hà, tháng 9 năm 2017