Đoàn trường CĐSP: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 -2022
[ Ngày đăng: 20/12/2017 10:05:49, lượt xem: 481 ]

Ngày 18/12/2017, Đoàn trường CĐSP Quảng Trị tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 -2022 với sự tham gia của các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư, lớp trưởng tất cả các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

 Ngày 18/12/2017, Đoàn trường CĐSP Quảng Trị tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 -2022 với sự tham gia của các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư, lớp trưởng tất cả các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

 

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Phong – Bí thư đoàn trường, chủ trì hội nghị đã báo cáo những nội dung cơ bản của Đại hội đến các đại biểu như: thời gian, địa điểm, thành phần tham dự đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022; các chỉ tiêu trọng tâm, đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ tới; báo cáo kết quả bầu cử với 151 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 31 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, 04 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI, đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 19 đồng chí...

BCH Đoàn trường (TA)