Đoàn trường CĐSP Quảng Trị đổi mới tư duy để tìm những hướng đi mới (HS-SV)
[ Ngày đăng: 23/03/2007 2:56:14 CH, lượt xem: 3372 ]

Để tiến kịp tiến trình hội nhập quốc tế đòi hỏi lớp thanh niên Việt Nam phải có trình độ học vấn cao, có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, năng lực làm việc, năng lực quản lý, sử dụng tốt ít nhất một ngoại ngữ, có kỹ năng sống…

Từ đó, xác định nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn thanh niên Trường CĐSP Quảng Trị với vai trò là đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn phải liên tục đổi mới tư duy để tìm ra những hướng đi mới phù hợp.

Trong kế hoạch dài hạn của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Trường CĐSP Quảng Trị đã xác định mục tiêu đào tạo và phát triển theo hướng đa ngành đa nghề; đồng hành với mục tiểu đó hoạt động của các tổ chức Đoàn - Hội trong HS-SV cũng như mỗi một ĐVTN cần: “Nhận thức rõ vị trí và vai trò của tổ chức Đoàn TN trong hệ thống chính trị của Nhà trường, góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch dài hạn của nhà trường giai đoạn tới, tạo bước bứt phá mới trong công tác Đoàn và phong trào TN; giữ vững danh hiệu Lá cờ đầu trong phong trào Đoàn TN, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của phong trào Đoàn và phong trào TN Tỉnh đoàn Quảng Trị.

BCH Đoàn TN trường CĐSP Quảng Trị đề ra bốn chương trình công tác hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2007-2009 là:

 1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác phát triển Đảng;
 2. Tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác hỗ trợ đoàn viên thanh niên học tập và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo;
 3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực công tác tổ chức của Đoàn, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong công tác Hội, đẩy mạnh công tác chi đoàn;
 4. Chủ động tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế.

Từ các chương trình đó, phát huy những thành quả đã đạt được, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Đoàn TN Trường CĐSP Quảng Trị tập trung chỉ đạo đổi mới một số “điểm nhấn” trong thời gian sắp tới là:

 1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể là:
  • Tập trung phối hợp với các bộ phận có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2007, kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Duẩn, kỷ niệm 10 năm nâng cấp và 49 năm xây dựng và phát triển của trường CĐSP Quảng Trị.
  • Xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề đa dạng và phong phú như: tổ chức các buổi nói chuyện về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các buổi giao lưu tìm hiểu ngành nghề đào tạo, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các nhà văn, nhà thơ, các buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên và cán bộ trẻ, tổ chức các lễ hội văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn… theo phương châm “tổ chức ít nhưng có chất lượng”.
  • Đột phá trong công tác phát triển Đảng bằng việc phối hợp tổ chức 1 năm 1 lần lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp.
 2. Đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý và tác phong làm việc có kế hoạch bằng việc xây dựng lịch công tác chi tiết theo tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học và đảm bảo đúng tiến độ thực hiện. Tin học hoá toàn bộ công tác quản lý đoàn vụ bằng việc chuẩn hoá toàn bộ các mẫu giấy tờ, văn bản của Đoàn, có bảng theo dõi toàn bộ hoạt động cấp trường và của các đơn vị, các cán bộ Đoàn có hộp thư điện tử, thực hiện chế độ báo cáo qua mạng, toàn bộ các hoạt động đều được đưa tin trên website của trường (www.qtttc.edu.vn) và đẩy mạnh hoạt động của diễn đàn tuổi trẻ và khoa học, nâng cao chất lượng thông tin của tập san khoa học trẻ.
 3. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ bằng việc thống nhất phương châm: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ gắn liền với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từng ban công tác, một cán bộ không kiêm nhiệm nhiều chức vụ, động viên khuyến khích cán bộ kịp thời nhưng cũng cương quyết xử lý nghiêm minh cán bộ mắc sai phạm. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn khâu nào thì tập trung giải quyết dứt điểm ở khâu đó.
 4. Đổi mới phong trào Đoàn theo hướng gắn với chuyên môn thông qua việc giữ gìn kỷ cương học đường, động viên cán bộ trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng các “Nhóm nghiên cứu trẻ” theo hướng đầu tư có trọng điểm, gắn nghiên cứu lý thuyết với ứng dụng thực tiễn. Tổ chức định kỳ và động viên đoàn viên tham gia các Olympic chuyên ngành: Tin học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, … Chủ động đăng ký thực hiện các đề tài, dự án các cấp để mở rộng khai thác các nguồn kinh phí nhằm phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Đoàn. Quyết tâm đầu tư trí tuệ và nguồn lực cho công tác chi đoàn để tìm ra các giải pháp hiệu quả và hướng đi mới.
 5. Tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác các đơn vị đoàn trong Tỉnh và quốc tế bằng việc chủ động giao lưu với các tổ chức thanh niên của nước bạn Lào đang có Sinh viên liên kết đào tạo tại Quảng Trị, cử các đoàn tham gia giao lưu hợp tác nước bạn, khuyến khích các mô hình đơn vị kết nghĩa từ cấp chi đoàn, liên chi đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút nguồn lực bên ngoài hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thông qua các chương trình học bổng của Viettel. Chủ động tích cực đăng cai các hoạt động trọng điểm của Đoàn cấp trên, nhất là các hoạt động gắn với thế mạnh của đơn vị như các diễn đàn, hội thảo, các Olympic,...

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ Nhà trường và của Đoàn TN cấp trên, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ và đoàn viên, chắc chắn rằng trong giai đoạn phát triển mới, Đoàn TN Trường CĐSP Quảng Trị sẽ có những bước bứt phá quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường và phong trào của tuổi trẻ trong Tỉnh và đất nước.

Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Trường CĐSP Quảng Trị trong giai đoạn tới là: “Xung kích - Trí tuệ - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Th.s Phan Chí Thành
(*) UVBCH Đoàn TNCSHCM Trường CĐSP Quảng Trị