Đoàn trường CĐSP Quảng Trị: Hoàn thành Đại hội Chi đoàn, Liên chi Đoàn, Chi đoàn Cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2022
[ Ngày đăng: 16/10/2019 20:14:24, lượt xem: 701 ]

 Đoàn trường CĐSP Quảng Trị: Hoàn thành Đại hội Chi đoàn, Liên chi Đoàn, Chi đoàn Cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 49/KH-ĐTN về việc tổ chức Đại hội Liên chi đoàn, Chi đoàn Cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2022, ngày 23/08/2019. Từ ngày 13/9/2019 đến ngày 16/10/2019 các Chi đoàn, Liên chi đoàn đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung hồ sơ và tổ chức đại hội các cấp thành công tốt đẹp.

Với Chủ đề “Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo”; Mục tiêu của đại hội là “Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng Hội vững mạnh; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý; có hoài bão, khát vọng”. Các đại hội đã diễn ra theo đúng Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Thực hiện theo kế hoạch chung của BTV Đoàn trường, đảm bảo trang trọng và tiết kiệm. qua đó Chi đoàn, Liên Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở trực thuộc đã đánh giá kết quả đạt được và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019; Thông qua dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, thảo luận tìm ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022; Bầu cử BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022; Thảo luận, góp ý Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2022; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 -2022.

Với sự nhất trí cao của Đại biểu tham dự các đại hội đã bầu ra Ban chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Có đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, có ý thức tổ chức kỉ luật, có phong cách và phương pháp công tác tốt; Có năng lực học tập, công tác. Có kiến thức công tác xã hội, có khả năng tham gia và tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Đại hội cũng bầu gia Bí thư LCĐ, Chi đoàn trực thuộc như sau: Nguyễn Thị Diệu Hương - Bí thư LCĐ Khối THCS và NSP; Trương Bùi Thùy Dương - Bí thư LCĐ GDMN; Nguyễn Thị Trường Thi - Bí thư LCĐ GDTH và đồng chí Lê Thị Kiều Nhi - Bí thư Chi đoàn cơ sở CSGVCB

Đại biểu cũng đã bầu 105 đại biểu dự Đoàn đại biểu dự đại hội Đại biểu đoàn trường CĐSP Quảng Trị khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2022 cụ thể: LCĐ Khối Trung học cơ sở và NSP: 5; LCĐ Giáo dục Mầm non: 63; LCĐ GD Tiểu học: 20; Chi đoàn cơ sở Giảng viên- Cán bộ: 3 và Đại biểu đương nhiên: 15

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 – 2022 là một sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn trường, thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trường CĐSP Quảng Trị, nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là cách tốt nhất để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Với quyết tâm Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị: Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo", Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, sinh viên đồng lòng đồng sức nguyện tiếp bước cha anh, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên lên một tầm cao mới.

Bài và ảnh Đoàn trường CĐSP Quảng Trị

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐOÀN, LIÊN CHI ĐOÀN,CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

Đại hội Chi Đoàn Cơ sở Giảng viên - Cán bộ

 

Đại hội Liên Chi Đoàn giáo dục Mầm Non 

Đại Hội Chi đoàn lớp CĐGD Mầm non K22B

Đại hội LCĐ Giáo dục Tiểu học 

Đại hội LCĐ Trung học cơ sở và Ngoài sư phạm