Đoàn trường CĐSP Quảng Trị: Hoàn thành tổ chức các diễn đàn Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người.
[ Ngày đăng: 16/10/2019 22:25:32, lượt xem: 866 ]

 
Căn cứ kế hoạch hoạt động Công tác Đoàn và Phong trào Tỉnh đoàn Quảng Trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Đoàn trường CĐSP Quảng Trị năm học 2018 – 2019. Trong năm 2019 Đoàn trường đã tổ chức được 5 diễn đàn, chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người, cụ thể ngày 05 tháng 04 năm 2019 tổ chức Diễn đàn học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ Đoàn;  Ngày 14 tháng 05 năm 2019, Tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác” và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” và hội thi “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đây là hoạt động sinh hoạt chủ điểm của các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh; Ngày 05 tháng 07 năm 2019, Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Ngày 18 tháng 09 năm 2019 tổ chức diễn đàn học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên và Ngày 16 tháng 10 năm 2019 tổ chức diễn đàn “Con đường của thanh niên chỉ là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác” đây cũng là hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng.

Các diễn đàn, chuyên đề tập trung tuyên truyền, giới thiệu trong đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và vì nền hòa bình thế giới; giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của bản thân tại địa phương, đơn vị; giá trị và thực tiễn trong tư tưởng, lời dạy của Bác đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay. Chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền tư tưởng của Bác về vị trí vai trò, trách nhiệm của thanh niên nó chung, đoàn viên nói riêng; về việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về những tình cảm và sự kỳ vọng của Bác đối với thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước phồn vinh. Tuyên truyền, phát động trong đoàn viên học tập những phẩm chất đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể gắn với kế hoạch học tập và làm theo lời Bác. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Giới thiệu những phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực mà các tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương và tuyên truyền, phát động đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn học tập, làm theo. Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình; những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của các đơn vị trong thực hiện Di chúc, trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cũng trong đợt phát động cao điểm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/07/1989 - 01/07/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường CĐSP Quảng Trị khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2022 Nhà trường, Đoàn trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình “Vườn hoa thanh niên” tổng diện tích 350 m vuông trị giá 60 triệu đồng.

Bài và ảnh Đoàn trường CĐSP Quảng Trị

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC DIỄN ĐÀN

 

 

 

Diễn đàn học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”

 

Hội thi “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” 

   Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

 

Diễn đàn học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”

   

Diễn đàn “Con đường của thanh niên chỉ là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác”

  

“Vườn hoa thanh niên” chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/07/1989 - 01/07/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường CĐSP Quảng Trị khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2022