Đoàn trường CĐSP Quảng Trị: Tổ chức diễn đàn “Con đường của thanh niên chỉ là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác”
[ Ngày đăng: 16/10/2019 21:11:21, lượt xem: 536 ]

 

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng. Thực hiện hướng dẫn số 01 - HD/ĐTN ngày 20 tháng 04 năm 2019 của BCH Đoàn trường về việc Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019. Ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại Trường CĐSP Quảng Trị, Đoàn trường đã tổ chức diễn đànCon đường của thanh niên chỉ là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác” đến dự chương trình có các đồng chí đại diện Đảng ủy nhà trường, Ban chấp hành đoàn trường, Bí thư các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc đoàn trường và 160 ĐVTN thuộc LCĐ Giáo dục mầm non.

Tại diễn đàn thay mặt BCH Đoàn trường Đồng chí Trương Bùi Thùy Dương – Bí thư LCĐ Giáo dục Mầm non đã nêu lên mục đích ý nghĩa của diễn đàn cũng như tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, nhưng đóng góp to lớn của đồng chí Lý Tự Trọng đối với cách mạng Việt Nam. Diễn đàn cũng lắng nghe 4 tham luận của các bạn sinh viên. Các bài tham luận đã tập trung làm rỏ cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của anh Lý Tự Trọng, qua đó tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn. Ý nghĩa, lý tưởng cách mạng qua câu nói Con đường của thanh niên chỉ là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác” của anh Lý Tự Trọng trong thời điểm hiện tại;

Trách nhiệm và vai trò, vị trí của Đoàn viên thanh niên và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và phát triển đất nước.

Bài và ảnh Đoàn trường CĐSP Quảng Trị

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DIỄN ĐÀN