Đoàn trường CĐSP: Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022
[ Ngày đăng: 08/02/2018 19:53:38, lượt xem: 494 ]

Ngày 07/2/2018, Đoàn trường CĐSP Quảng Trị và Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức học tập, tập huấn Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho tất cả ĐVTN của Đoàn trường và 16 cán bộ Đoàn chủ chốt thuộc 4 đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Văn Nam – UVBTV, Trưởng ban thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.

 Ngày 07/2/2018, Đoàn trường CĐSP Quảng Trị và Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức học tập, tập huấn Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho tất cả ĐVTN của Đoàn trường và 16 cán bộ Đoàn chủ chốt thuộc 4 đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Văn Nam – UVBTV, Trưởng ban thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.
 

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã quán triệt những điểm mới của Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung) và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; các nội dung liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ gắn với thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” cho đoàn viên, thanh niên và các đại biểu tham dự chương trình. Kết thúc hội nghị, tất cả đoàn viên thanh niên đã viết bài thu hoạch theo các chủ đề được phân công. 

 

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết đã đề ra.

Đoàn trường CĐSP Quảng Trị (TA)