Đoàn trường hưởng ứng hành động tháng Thanh niên Việt Nam 2010
[ Ngày đăng: 04/03/2010 1:46:30 CH, lượt xem: 2344 ]

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ           

                       ***

               Số: 27 KH/ĐTN                                                                  Đông Hà, ngày 24 tháng 02 năm 2010 

KẾ HOẠCH

 Hành động tháng Thanh niên năm 2010

 

         Thực hiện kế hoạch số 66/KH-TĐ ngày 20 tháng 01 năm 2010 của BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị về việc triển khai kế hoạch hành động “Tháng thanh niên” năm 2010; Căn cứ Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn tháng 02 và 03/2009 của BCH Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị. Năm 2010, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2010); Ban Thường Vụ Đoàn trường CĐSP Quảng trị triển khai Kế hoạch hành động tháng Thanh niên năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

 

CHỦ  ĐỀ: “Thanh niên hành động vì môi trường”

         PHƯƠNG CHÂM: Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường ở mỗi địa phương, đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp.

- Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về ý nghĩa của “Tháng Thanh niên Việt Nam năm 2010”; đồng thời tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát động phong trào học tập, thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 79 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2010)

 2. Yêu cầu

- Các hoạt động được thực hiện một cách sáng tạo, khoa học, tiết kiệm, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu để thực hiện.

- Mỗi ngày Chủ nhật trong Tháng Thanh niên là một Chủ nhật Xanh.

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

-     Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 79 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống thanh niên Việt Nam.

-     Tổ chức các hoạt động tuyên dương điển hình, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác Đoàn – Hội và phong trào Sinh viên.

-     Tổ chức đánh giá và bình xét đoàn viên ưu tú giới thiệu cho các chi bộ Đảng để xem xét công nhận cảm tình Đảng và xét làm hồ sơ kết nạp Đảng.

-     Tăng cường công tác phát triển đoàn viên cũng như củng cố hoạt động của cơ sở Đoàn các cấp.

-     Xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

-     Tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe” trong đoàn viên, thanh niên.

-     Tổ chức kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2010), Hội thi bí thư chi đoàn giỏi năm học 2009 – 2010, tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi.

-     Tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc thi “Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng”.