Đoàn trường phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng Bộ nhà trường
[ Ngày đăng: 05/01/2010 7:58:19 SA, lượt xem: 3803 ]

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
BCH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ 
             Số: 24/KH-ĐTN

Đông Hà, ngày 20  tháng 12 năm 2009

KẾ HOẠCH
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVI
(Từ ngày 20/12/2009 đến ngày 30/03/2010)

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BGH nhà trường và kế hoạch hoạt động năm học 2009 – 2010.
- Căn cứ kế hoạch Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010 – 2015.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động Đoàn năm 2009 của BCH Tỉnh Đoàn Quảng Trị.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động Đoàn - Hội và công tác thanh niên năm học 2009 - 2010 của Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị.
    BCH Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI như sau:
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Giúp cho ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02.
- Giáo dục cho ĐVTN lý tưởng cộng sản, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.
- Phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI.
- Tạo không khí phấn khởi, thi đua học tập và rèn luyện đạt kết quả cao nhất trong ĐVTN.
B. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG
I. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức.
1. Tập trung nâng cao nhận thức của ĐVTN về vai trò của Đảng cộn sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02 và Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI. 100% Chi đoàn kẻ khẩu hiệu trang trọng tại lớp với nội dung “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02”
2. Tổ chức chương trình Mừng Đảng, Mừng Xuân chào đón năm mới Xuân 2010.
3. BCH Đoàn trường chỉ đạo và triển khai kế hoạch Hội thi viết về “Di chúc” của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đăng ký 100% ĐVTN tham gia.
4. Triển khai kế hoạch phát thanh tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, về quê hương Quảng Trị anh hùng, chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày truyền thống của Đoàn 26/3. Yêu cầu các LCĐ-LCH và Chi đoàn trực thuộc cần chuẩn bi nội dung tuyên truyền có chất lượng.
5. BCH Đoàn trường chỉ đạo các LCĐ – LCH tham gia tích cực vào bản tin và trên trang thông tin WebSite của Đoàn - Hội nhằm mục đích thông báo kịp thời các kế hoạch hoạt động Đoàn - Hội và đăng các thông tin tuyên truyền nhân các ngày lể lớn.
6. Triển khai học tập Luật Thanh niên cho ĐVTN trong toàn trường. Các LCĐ – LCH và từng chi đoàn cần quán triệt đến từng ĐVTN nhiệm vụ học tập này. Cần xem đây là nhiệm vụ chính trị và quyền lợi của mỗi ĐVTN. Đăng ký 100% ĐVTN tham gia.
II. Công tác học tập và rèn luyện
1. Tất cả các ĐVTN cần có những hành động cụ thể, thi đua học tốt, rèn luyện tốt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI.
2. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ GD-ĐT phát động. Đăng ký 100% ĐVTN không vi phạm trong các buổi kiểm tra, trong các kỳ thi.
3. Các LCĐ – LCH chủ động lập kế hoạch và phát động ngày học tốt, tuần học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị và kỷ niệm ngày truyền thống Đoàn 26/3 theo tiêu chí thi đua của Đoàn trường ban hành. Đăng ký 100% ĐVTN thực hiện.
4. Phối hợp với nhà trường phát động đợt thực tập nghề, thực tập sư phạm đạt chất lượng tốt. Phấn đấu nhiều ĐVTN có kết quả thực tập tốt, xuất sắc, không vi phạm các quy định trong đợt thực tập, không có kết quả thực tập trung bình hoặc yếu, kém.
5. BCH Đoàn trường lập kế hoạch chỉ đạo nhằm khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu trong toàn thể ĐVTN, chỉ đạo Chi Đoàn GV-CB làm nòng cốt trong việc thức đẩy ý thức nghiên cứu khoa học trong ĐVTN, hướng tới tổ chức hội thảo NCKH cho HSSV toàn trường trong năm học 2009 - 2010.
6. Các LCĐ – LCH cần chủ động lập kế hoạch tổ chức các “Hội nghị học tốt” nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập trong ĐVTN.
III. Công tác tình nguyện và các công tác khác.
1. Đoàn trường chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI.
2. BCH Đoàn trường phát động trong toàn đoàn 100% ĐVTN thực hiện cam kết không hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng.
3. BCH Đoàn trường chỉ đạo làm tốt lễ ra quân truyền thông về đảm bảo an toàn giao thông vào ngày 03/02. Đăng ký 100% ĐVTN tham gia.
4. Triển khai công tác lao động, chăm sóc mộ liệt sỹ và dâng hương tại nghĩa trang Đường 9 thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ nhà trường đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc.
5. Thực hiện có hiệu quả các buổi lao động tình nguyện tại trường nhằm làm sạch cảnh quan môi trường, thực hiện nghiêm túc lối sống văn minh tại khu nội trú. Đảm bảo 100% ĐVTN không vi phạm các quy định về nội trú.
6. Tổ chức các cuộc thi VHVN, TDTT nhân các ngày lễ 08/03, 26/03 và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường nhằm khơi dậy phong trào rèn luyện thân thể, tạo sân chơi lành mạnh trong ĐVTN.
7. Chi đoàn GV-CB lập kế hoạch và tổ chức tốt đêm giao lưu Mừng Đảng, Mừng Xuân với các chi đoàn bạn.

C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
- BTV Đoàn trường chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động trọng tâm, triển khai và chỉ đạo các LCĐ – LCH, Chi đoàn trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động đó. Phối hợp với nhà trường, các khoa, phòng, tổ và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
- Các LCĐ – LCH và Chi đoàn trực thuộc cần dựa vào kế hoạch tổng thể để có thể chủ động lập kế hoạch hoạt động cho mình. Chỉ đạo các chi đoàn – chi hội trực thuộc thực hiện tốt tất cả các hoạt động do Nhà trường, Đoàn trường và LCĐ – LCH phát động. Chịu trách nhiệm về công tác đánh giá thi đua khen thưởng các chi đoàn – chi hội do LCĐ – LCH trực tiếp chỉ đạo.
- Các chi đoàn – chi hội và mỗi ĐVTN cần quán triệt sâu sắc nội dung Đoàn trường phát động thi đua. Nổ lực phấn đấu để thực hiện tốt các hoạt động do Đoàn cấp trên chỉ đạo.
- Ban thi đua khen thưởng của Đoàn trường căn cứ nội dung và báo cáo kết quả thực hiện của các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc để đánh giá thi đua cuối đợt phát động.
Trên đây là kế hoạch phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI của BCH Đoàn trường, kính trình Đảng uỷ, BGH nhà trường xem xét và chỉ đạo.

       TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                     Bí thư
                     Đã ký

              Phan Chí Thành

Nơi gửi:
- Tỉnh Đoàn (b/c)
- Đảng uỷ, BGH, BCH Công đoàn (b/c)
- Phòng TCCT-CTSV (để biết và  p/h)
- Phòng TV, HC-QT (để biết và p/h)
- Các Khoa, Tổ (để biết và p/h)
- BTV, Hội SV (để t/h)
- Các LCĐ, CĐ GV-CB (để t/h)
- Lưu VP