Giao ban về An ninh trật tự tháng 5/2009
[ Ngày đăng: 23/05/2009 8:30:07 SA, lượt xem: 3273 ]

 

     Thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Trường CĐSP Quảng Trị và Quy chế phối hợp công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú giữa Trường CĐSP Quảng Trị và Chính quyền - Công an Phường 3, thị xã Đông Hà, ngày 16/5/2009 Trường CĐSP Quảng Trị đã có buổi giao ban về an ninh trật tự với Công an Phường 3.

           Kể từ đầu năm học đến nay, đây là lần thứ 3 Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức thành công buổi giao ban với Công an Phường. Qua buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số thông tin về tình hình an ninh trật tự; thống nhất một số vấn đề về phương pháp quản lý và phối hợp giải quyết các tình huống khi có vấn đề xảy ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành tốt Luật cư trú, Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn./. 

Bài và ảnh : NGUYỄN HỒNG KỲ