HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
[ Ngày đăng: 18/11/2023 09:11:26, lượt xem: 147 ]

     Thực hiện kế hoạch số 280/KH-CĐSP, ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về tổ chức Hội nghị chuyển đổi số trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khối các trường Đại học - Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề tỉnh Quảng Trị năm 2023.

     Với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng thời đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11.

     Hội nghị do TS.Trương Đình Thăng - Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị, Thầy Lê Văn Thông - Phó Hiệu trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Thầy Hoàng Phước Lộc – Phó trưởng Phòng KHCN-ĐBCL&HTQT trường CĐSP Quảng Trị chủ trì.

     Hội nghị đã thu hút được hơn 15 bài viết thuộc các nhóm lĩnh vực hẹp của các Nhà khoa học, của đội ngũ giảng viên và cán bộ từ 6 đơn vị trực thuộc Khối thi đua.

     Tại Hội nghị các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học được nghe trình bày 5 báo cáo và tập trung thảo luận một số vấn đề cụ thể sau:


 Ảnh 1: Báo cáo của TS. Trương Đình Thăng về “Ứng dụng phần mềm Mendeley trong nghiên cứu khoa học”


 Ảnh 2: Bào cáo của ThS. Võ Thanh Minh về “Những kinh nghiệm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI, chuyển đổi số trong dạy học”


Ảnh 3: Báo cáo của TS. Lê Tiến Hữu về “Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý hành chính, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, bài học kinh nghiệm từ Đại học Huế”


Ảnh 4. Báo cáo của TS. Lê Quốc Hải về “Ứng dụng Chat GPT trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá”Ảnh 5. Báo cáo của Thầy Nguyễn Hiệp về “Chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, báo cáo thống kê trong công tác đào tạo”
 

Với các báo cáo được trình bày tại Hội nghị và các bài viết ở tài liệu Hội nghị, Hội nghị đã cũng cấp những nội dung cốt lõi nhất về chuyển đổi số đến những nhà khoa học, đội ngũ quản lý, giáo viên và những người làm giáo dục. Những nội dung cốt lõi này bao gồm: ứng dụng các phần mềm để nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số trong quản lý cơ sở giáo dục, chuyển đổi số trong dạy học, trong kiểm tra đánh giá, giới thiệu một số mô hình dạy học thông minh và các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong nhà trường.  Đồng thời trong Hội nghị cũng nêu được những khó khăn vướng mắc, những đề xuất kiến nghị và giải pháp trong thời gian tới. 


Ảnh 6. Chủ trì Hội nghị trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến hội nghị

Hội nghị đã đưa ra được những nội dung cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục; nhiều giải pháp giúp nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhà trường, nghiên cứu khoa học, dạy học và kiểm tra đánh giá, góp phần xây dựng và phát triển mỗi đơn vị trong Khối thi đua và sự lớn mạnh trong toàn Khối trong bối cách chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Một số hình ảnh trong Hội nghị: 

 

Tin và bài: Trần Thị Thanh Huyền 

  Ảnh: Trịnh Đình Hải - Trần Hữu Quyết