Hội nghị Đảng bộ triển khai Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
[ Ngày đăng: 21/02/2017 20:41:28, lượt xem: 1083 ]

Sáng 17/02/2017, Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các nội dung của Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời thực hiện công tác quy hoạch Đảng bộ giai đoạn 2020 – 2025.

  HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05 VÀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII

                                                                                    Lương Thị Tố Uyên

                                            Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

 

Sáng 17/02/2017, Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các nội dung của Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời thực hiện công tác quy hoạch Đảng bộ giai đoạn 2020 – 2025.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, CBQL nhà trường, toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

 

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phan Chí Thành nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy đề nghị Hội nghị cần tập trung làm rõ quan điểm để mỗi cán bộ Đảng viên tham dự Hội nghị nắm rõ được lý do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, cũng như Mục tiêu của Nghị Quyết số 04-NQ/TW.

 

Ảnh 2: Đồng chí Phan Chí Thành – Quyền Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Chí Thành thay mặt cho BTV Đảng uỷ nhà trường đã triển khai một cách đầy đủ, ngắn gọn nội dung Nghị Quyết TW 4 đến toàn thể Hội nghị. Nghị quyết số 04 – NQ/TW đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên. Gồm 3 nhóm lớn với 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến đưa ra biểu hiện để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn.

 

         Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trương Đình Thăng thay mặt BTV Đảng uỷ đã truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo đó, Đảng ta đặt vấn đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một các tổng thể “di sản của Bác” gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chống diễn biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa… gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, theo đó tinh thần chỉ đạo đặt ra những yêu cầu cao hơn, trách nhiệm triển khai thực hiện lớn hơn, nội dung học tập và làm theo gương Bác cũng sâu sắc và toàn diện hơn, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn dân. Chỉ thị số 05-CT/TW có thể coi là một điều chỉnh có tính chiến lược, xét về mặt nội dung, Chỉ thị đã mở ra một khung cảnh rộng lớn và có hệ thống để chúng ta có thể học tập theo Bác một cách đầy đủ nhất, cả về tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người. Đặc biệt, Chỉ thị không coi đây là cuộc vận động mà hướng đến việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa và muốn nội tâm hóa vào từng người; phương châm chỉ đạo của Chỉ thị cũng nhấn mạnh vào tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục tính hình thức, khoa trương;….

Đảng ủy, các Chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn trường nghiêm túc nghiên cứu và thấm nhuần những vấn đề đã triển khai, quán triệt trong Hội nghị, từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.  Đảng uỷ yêu cầu tập thể cấp ủy phối hợp cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai các hoạt động của nhà trường một cách có hiệu quả. Các Chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị để sớm xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện với tính khả thi nhất.

Sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch trên tinh thần bám sát với nội dung của Nghị quyết để làm rõ nhận thức về những vấn đề mới, những mục tiêu, nhiệm vụ và thực trạng để đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể phù hợp với cơ quan, đơn vị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Ảnh 3:  Đồng chí Trương Đình Thăng - UV BTV Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị này, Đảng bộ nhà trường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Tỉnh ủy Quảng Trị cho đồng chí Trần Văn Lộc - Phó Bí thư Chi bộ tổng hợp IV và trao Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” của Thành uỷ Đông Hà cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân - Đảng viên Chi bộ tổng hợp I.

 

  Ảnh 4: Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Lộc 

 

 

Ảnh 5: Trao Giấy khen của Thành uỷ Đông Hà cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

Hội nghị Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị cũng đã tiến hành thực hiện công tác quy hoạch Đảng bộ giai đoạn 2020 – 2025 theo Hướng dẫn số 15/2012 của BTC Trung ương và Hướng dẫn số 11/2013 của BTC Tỉnh ủy; theo đó đến năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cơ sở các cấp sẽ tiến hành công tác quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ để thực hiện công tác quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, quản lý nhà trường giai đoạn tới./.

 

                                                                   Đông Hà, tháng 02/2017