Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Đoàn trường khoá XVII, nhiệm kỳ 2009-2011
[ Ngày đăng: 22/06/2010 2:22:25 SA, lượt xem: 2695 ]

Ngày 05 tháng 6 năm 2010, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH khoá XVII, nhiệm kỳ 2009 – 2011

Hội nghị vui mừng đón tiếp sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các ban thuộc cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị; cô giáo Tiến sỹ Lê Thị Xuân Liên – Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng, cô giáo Lê Thị Hương – TV Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo lãnh đạo các Chi uỷ, các đơn vị, đoàn thể cùng gần 120 Đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 43 chi đoàn trong nhà trường.

Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật. Hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo của BCH về đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn trường CĐSP Quảng Trị khoá XVII và một số nhiệm vụ trọng tâm nửa NK 2009 – 2011 với mục tiêu phương hướng chung là: “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, ý thức tự lực, tự cường dân tộc;  xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn TN - Hội SV ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy, công tác tốt, học tập rèn luyện tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học và xây dựng nhà trường, quê hương ngày càng vững mạnh".

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung BCH Đoàn trường gồm 08 đồng chí, bầu bổ sung BTV gồm 03 đồng chí thay thế các đồng chí thôi không tham gia BCH, BTV Đoàn trường do điều kiện công tác và các Đoàn viên chuẩn bị ra trường đảm bảo đúng quy định và tiêu chí theo điều lệ Đoàn. Các đ/c trúng cử bầu bổ sung mới đã đảm bảo yêu cầu về phẩm chất chính trị và năng lực để đảm đương nhiệm vụ mà hội nghị giao phó.Hội nghị trân trọng đón tiếp đồng chí: Nguyễn  Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị, cô giáo: Lê Thị Hương – TV Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo với Hội nghị với những nội dung quan trọng, những định hướng và là nhiệm vụ rất sát thực đặt ra đối với phong trào Đoàn của tuổi trẻ Đoàn trường cần phải tập trung, đồng sức đồng lòng trong toàn đoàn để cùng thực hiện; trân trọng đón tiếp các đại biểu đại diện các Chi ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, cùng các thầy cô giáo trong nhà trường, đến dự và chúc mừng với hội nghị.

Từ diễn đàn này, hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn viên thanh niên toàn trường hãy nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của tuổi trẻ trước sự nghiệp của đất nước đặc biệt là sự nghiệp giáo dục đào tạo mà mỗi chúng ta đã, đang và sẽ góp phần gánh vác. Hơn ai hết và hơn lúc nào hết mỗi chúng ta phải nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bảo tốt đẹp, sống hết mình ví lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình lớn mà Đoàn cấp trên, Nhà trường và Đoàn trường đã đề ra.

Hội nghị BCH Đoàn trường thân ái gửi đến toàn thể Đoàn viên toàn trường lời chào đoàn kết và những tình cảm thắm thiết nhất. Chính các đồng chí và các bạn đã góp phần to lớn vào thành công của Đoàn trường. Xin bày tỏ lòng cám ơn Tỉnh đoàn Quảng Trị, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Chi uỷ, BCH Công đoàn, các Phòng, Khoa, tổ cùng các thầy cô giáo trong nhà trường, đã quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với tuổi trẻ Nhà trường.

Hội nghị mong muốn mỗi đại biểu, mỗi cán bộ Đoàn và Đoàn viên tham dự Hội nghị hôm nay nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung và cụ thể hoá thành hành động chương trình hội nghị đến với toàn thể Đoàn viên trong từng cơ sở Đoàn và tiếp tục thực hiện thắng lợi các nội dung của  Nghị quyết đại hội và một số nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại. 

*DANH SÁCH BỔ SUNG BCH:

1.      Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Trang    – CĐ Giáo viên - Cán bộ

2.      Đ/c Trần Bá Lưu                     – P.BT LCĐ, LCH Trưởng XH-TH, CĐTHK14A

3.      Đ/c Trần Văn Diên                    P.BT LCĐ, LCH Trưởng NH-MN, CĐ MTK13

4.      Đ/c Nguyễn Thị Ngọc              – UVBCH LCĐ NH-MN, CĐ AN K14

5.      Đ/c Nguyễn Phúc Linh            – UVBCH LCĐ NH-MN, BT CĐANK13

6.      Đ/c Trương Quốc Bổn           – UVBCH LCĐ CNTT, BT CĐUD K14

7.      Đ/c Trương Đình Lộc             – UVBCH LCĐ CNTT, P.BT CĐT.Học K14

8.      Đ/c Võ Thị Ngọc Sáng            – P.BT LCĐ, LCH Trưởng TN, CĐToán K14 

* DANH SÁCH BỔ SUNG BTV:

1.      Đ/c Nguyễn Thanh Thái          – UVBCH Đoàn trường, BT LCĐ NH-MN, CĐ GV-CB

2.      Đ/c Trần Văn Diên                    P.BT LCĐ, LCH Trưởng NH-MN, CĐ MTK13

3.      Đ/c Võ Thị Ngọc Sáng              P.BT LCĐ, LCH TrưởngTN, CĐ Toán K14 

Tin từ: PHAN CHÍ THÀNH - Bí thư Đoàn trường