Hội nghị Liên tịch công tác quản lý HSSV Nội - Ngoại trú xây dựng Qui ước mới
[ Ngày đăng: 22/12/2007 7:27:43 SA, lượt xem: 4487 ]

Thực hiện kế hoạch năm học 2007-2008 của Ban Giám hiệu, ngày 21 tháng 11 năm 2007, tại Giảng đường trường CĐSP Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị Liên tịch công tác quản lý HSSV Nội - Ngoại trú.

Khách mời dự có đại diện Công an Phường 3, Ban Cán sự Khu phố 5 và 45 chủ các nhà trọ có HSSV ở trọ tham gia. Về phía Nhà trường có Ban Giám hiệu, Phòng TCCT – CTSV, Phòng Tài vụ, Phòng HC-QT, Phòng Đào tạo, ban Quản lý nội trú, trợ lý các Khoa.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác HSSV nội - ngoại trú năm học 2006-2007 và thảo luận công tác quản lý HSSV nội - ngoại trú năm học 2007 – 2008. Nhiều ý kiến đóng góp bổ sung, xây dựng Quy ước quản lý HSSV mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Đại diện Nhà trường, Công an Phường 3, Ban Cán sự Khu phố 5, chủ các nhà trọ đã tiến hành ký kết Quy ước.

Quy ước gồm 4 điều, 22 mục. Cụ thể như sau:

QUY ƯỚC

QUẢN LÝ HS-SV NỘI - NGOẠI TRÚ, GIỮ GÌN ANTT TRÊN ĐỊA BÀN

Căn cứ Quy chế công tác học sinh , sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002-QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Biên bản cuộc họp liên tịch giữa Trường CĐSP Quảng Trị và ban Cán sự Khu phố 5 - Công an Phường 3 và chủ nhà trọ HS-SV ngoại trú. Việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn được quy ước như sau:

I/ Với trường CĐSP Quảng Trị:

1. Tăng cường chỉ đạo Ban QLSV ngoại trú thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế công tác HS-SV ngoại trú của Bộ GD&ĐT đã ban hành. Xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

2. Thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý chặt chẽ số HS-SV hiện ở trên địa bàn trường đóng. Hàng tháng, cùng với địa phương và Công an phường phối hợp kiểm tra các nhà trọ của HS-SV.

3. Cung cấp đầy đủ các loại văn bản, hồ sơ, biểu mẫu và các thông tin cần thiết về công tác HS-SV ngoại trú cho CA và chính quyền địa phương.

4. Cấp thẻ sinh viên, đơn xin đăng ký ở ngoại trú, sổ quản lý HSSV nơi cư trú, xác nhận sinh viên ở ngoại trú và hướng dẫn HS-SV làm đầy đủ các thủ tục ngoại trú theo quy định.

5. Yêu cầu HS-SV thực hiện tốt Quy ước của địa phương về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và thực hiện tốt Quy chế công tác HS-SV ngoại trú, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002-QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

6. Định kỳ phối hợp tổ chức giao ban về ANTT với chính quyền địa phương và Công an phường, đại diện chủ các nhà trọ ( 2 lần/1 học kỳ).

7. Thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, kỉ luật đối với HSSV có thành tích hoặc vi phạm nội quy, quy định.

II/ Với chính quyền địa phương - chủ nhà trọ HS-SV:

8. Các gia đình thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về kinh doanh nhà trọ, kinh doanh ăn uống, dịch vụ văn hoá.

9. Lập danh sách số sinh viên tạm trú có đầy đu: lớp học - địa chỉ cha mẹ - điện thoại của gia đình, theo từng nhà trọ theo dõi bằng sổ để gửi cho nhà trường và công an địa phương quản lý.

10. Liên hệ với phụ huynh để phối hợp quản lý giáo dục HSSV

11. Thường xuyên thông báo kịp thời tình hình sinh viên vi phạm nội quy, quy định cho nhà trường để có biện pháp giáo dục thích hợp. (Ngày 25 hàng tháng có báo cáo cho đại diện chủ nhà trọ và đại diện chủ nhà trọ tổng hợp gửi cho nhà trường)

12. Chủ động phối hợp với nhà trường, công an địa phương kiểm tra và xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn khu phố.

13. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và nước sạch ở các cơ sở dịch vụ ăn uống cho HS-SV.

14. Định kỳ (cuối học kỳ) có trách nhiệm nhận xét quá trình rèn luyện của HS-SV ngoại trú. (quản lý tốt sổ quản lý HSSV nơi cư trú)

III/ Với công an địa phương:

15. Làm thủ tục đăng ký hộ khẩu tạm trú, tạm vắng cho HS-SV thuận lợi.

16. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tạm trú, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp HS-SV vi phạm về tạm trú, tạm vắng.

17. Phối hợp với nhà trường kiểm tra nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tội phạm trong HS-SV.

18. Xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp HS-SV vi phạm pháp luật và các quy tắc bảo đảm ANTT, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường.

19. Thường xuyên thông báo và trao đổi thông tin với Nhà trường về tình hình HS-SV trên địa bàn quản lý.

IV/ Điều khoản chung:

20. Quy ước này được thoả thuận và thông qua tại phiên họp Liên tịch giữa trường CĐSP - Chính quyền KP5 - Công an phường 3 và chủ các nhà trọ trên địa bàn phường 3, Đông Hà và có hiệu lực kể từ ngày 21 /11/2007.

Quy ước này thay cho “ Quy ước quản lý sinh viên ngaọi trú, giữ gìn ANTT” ban hành ngày 6 /11/2006.

21. Các bên tham gia có trách nhiệm cụ thể hoá, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các điều đã cam kết trên đây và phổ biến đến tận các đối tượng áp dụng nêu trong quy ước này.

22. Trong quá trình thực hiện, nếu nảy sinh những vấn đề mới chưa phù hợp, các bên sẽ thống nhất điều chỉnh, bổ sung.

Ghi chú : Quy ước này đã được đại diện chính quyền địa phương, trường CĐSP, công an phường 3 và đại diện các chủ nhà trọ ký kết và đã ban hành gửi cho các tổ chức cá nhân liên quan.

Nguyễn Hồng Kỳ