HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6- KHÓA XIII VÀ QUY ĐỊNH 69 - QĐ/TW TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 03/11/2022 08:12:06, lượt xem: 221 ]

 

Lương Thị Tố Uyên

                                                          Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

Ngày 19/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức cho toàn đảng bộ tham gia trực tuyến hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Quy định 69 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy và trực tuyến kết nối các điểm cầu huyện, thị, thành ủy.

        Tại hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của BCH Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 

Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã họp từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022, tại Hà Nội. Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, Hội nghị cũng thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác như kết luận về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm…Đây là các nội dung, vấn đề lớn, cốt lõi của Đảng và đất nước, được cụ thể hóa theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  

Đối với Quy định 69 của BCH Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung quy định, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ để tránh những ách tắc, buông lỏng và ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra.

Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều; các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật để tổ chức Đảng, đảng viên không muốn vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật Đảng. 

 

Sau khi quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và Quy định 69 – QĐ/TW, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển ngày càng giàu đẹp. 

 

Yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan. Đồng thời mỗi cán bộ cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện cùng với trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

 

Một số hình ảnh tại hội nghị: