Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương lần thứ 9, khoá X
[ Ngày đăng: 23/05/2009 8:09:28 SA, lượt xem: 3470 ]

         Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/TG ngày 06/4/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Hà về việc "Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng Khoá X", ngày 09/5/2009, Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương lần thứ 9, Khoá X cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC trong toàn trường.

     

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương lần thứ 9, Khoá X

        Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên, CNVC đã được nghe các đồng chí trong BCH Đảng ủy trình bày kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008); mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến Đại hội XI của Đảng; Kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ, về phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 9 của Đảng bộ Trường. Trên cơ sở đó, Đảng ủy cũng đã có liên hệ tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về công tác cán bộ Trường CĐSP Quảng Trị; thông qua Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, và triển khai một số nội dung nhằm thực hiện tốt các vấn đề trên./.

Tin bài: Nguyễn Hồng Kỳ