Hợp tác triển lãm nghệ thuật lần thứ I tại Trường ĐH Rabhat Sakon Nakhon Vương Quốc Thái Lan
[ Ngày đăng: 09/09/2011 4:28:29 SA, lượt xem: 3115 ]

Hợp tác triển lãm Nghệ thuật lần thứ nhất giữa 3 trường: ĐH Rajabhat SaKon Nakhon – Thái Lan, CĐSP Quảng Trị - Việt Nam và CĐSP Savanakhet – Lào, được khai mạc trọng thể vào sáng ngày 26/8/2011, tại  hội trường lớn trường ĐH Rajabhat SaKon Nakhon . Với gần 100 tác phẩm trưng bày của 22 tác giả 3 trường. Trường CĐSP có 7 GV Mỹ thuật – Khoa Nhạc Họa tham gia, họ đều là hội viên HVHNT Tỉnh. Với 21 tác phẩm trưng bày, gồm các chất liệu: Sơn mài, Lụa, Sơn dầu, tổng hợp. Đề tài phong phú , nội dung nhất quán: Ca ngợi vẻ đẹp Quê hương Đất nước và con người Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập Quốc tế. Ca ngợi truyền thống lịch sử  - Văn hóa lâu đời, bản sắc dân tộc và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hình thức biểu hiện đa dạng, giàu tính hiện thực, ngôn ngữ tạo hình cô đọng, mang ý tưởng sáng tạo riêng của mỗi tác giả.

Cuộc triển lãm đã thành công tốt đẹp mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, trong đó có yếu tố giáo dục thẩm mỹ thông qua nghệ thuật là một nhu cầu cấp thiết trong hệ thống các trường phổ thông, CĐ và ĐH của các nước. Đồng thời đây là cuộc giao lưu Văn hóa – Nghệ thuật học hỏi lẫn nhau, hướng tới tương lai giữa các trường, các nước trong khối ASEAN.

Triển lãm Nghệ thuật lần thứ nhất là chiếc cầu nối cho các cuộc triển lãm tiếp sau phát triển và thành công tốt đẹp hơn.

PHAN VĂN XUNG