Hưởng ứng "Tháng 8 vì Trường Sa" và bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan mới của thế giới
[ Ngày đăng: 12/10/2011 3:11:18 SA, lượt xem: 627 ]

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                                           

BCH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ            

             Số: 75/KH-ĐTN

Quảng Trị, ngày 29 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng “Tháng Tám vì Trường Sa”

và bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan mới của thế giới

 

Thực hiện công văn số 6111/BGDĐT và công văn số 6292/BGDĐT của Bộ giáo dục & Đào tạo về việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhắn tin hưởng ứng “Tháng Tám vì Trường Sa” và bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan mới của thế giới.

Căn cứ sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường CĐSP Quảng Trị;

BTV Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, vì nghĩa tình biên giới hải đảo của ĐVTN đối với đảo Trường Sa thân yêu; quảng bá hình ảnh quốc gia và bảo tồn di tích lịch sử của dân tộc với thắng cảnh thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

- Thể hiện tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ trước vận mệnh của đất nước bằng hành động nhắn tin ủng hộ chương trình “Gom đá xây dựng Trường Sa” cũng như tích cực tham gia bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

II. NỘI DUNG – THỜI GIAN

1.      Nhắn tin ủng hộ chương trình “Gom đá xây dựng Trường sa”.

Hưởng ứng chương trình “Tháng Tám vì Trường Sa” do Trung ương Đoàn, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC và báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện chương trình nhắn tin ủng hộ Trường Sa có tên gọi “Gom đá xây dựng Trường Sa” qua cổng nhắn tin nhân đạo 1400.

Cú pháp tin nhắn: truongsa gửi 1408,  (16.000đ/tin nhắn)

Thời gian: Từ 10/9 đến 30/10/2011

2.      Bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Tổ chức phát động cuộc thi bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới – NEW7WONDERS sẽ công bố danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới trong số 28 địa danh trên toàn thế giới lọt vào vòng chung kết vào ngày 11/11/2011.

Địa chỉ tham gia bầu chọn: http://www.new7wonders.com

Thời gian: Từ 15/9 đến 30/10/2011

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BTV Đoàn trường: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai.

+ Nhắn tin ủng hộ chương trình “Gom đá xây dựng Trường Sa”: Đ/c Võ Thị Bích Thuỷ - P.Bí thư chỉ đạo. Các Liên chi đoàn, CĐ GV-CB triển khai cho Chi đoàn và đoàn viên đăng ký nhắn tin và lập danh sách trích ngang kèm số điện thoại tham gia nhắn tin của đoàn viên đăng ký (phấn đấu tối thiểu có 30%/chi đoàn đăng ký)

+ Bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới: Đ/c Nguyễn Anh Sơn – P.Bí thư chỉ đạo, các Liên chi đoàn triển khai cho HSSV tham gia bầu chọn theo từng khối thông qua địa chỉ email hộp thư điện tử của HSSV do nhà trường cấp với hướng dẫn của BTV Đoàn trường ( hướng dẫn tham gia bầu chọn vịnh Hạ Long kèm theo).

Ban Kiểm tra thi đua khen thưởng Đoàn trường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của các Liên chi đoàn, chi đoàn và đoàn viên để bình xét thi đua.

Bí thư các Liên chi đoàn, CĐ GV-CB chủ động triển khai cho đoàn viên thuộc đơn vị mình thực hiện.

 

Trên đây là kế hoạch hưởng ứng “Tháng Tám vì Trường Sa” và bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. BTV Đoàn trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ thời gian quy định của kế hoạch. Kính trình Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt./.  

 

       ĐẢNG UỶ - BGH NHÀ TRƯỜNG                                         TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                            BÍ THƯ

                      (Đã ký)                                                                        (Đã ký)

 

                LÊ THỊ HƯƠNG                                                             PHAN CHÍ THÀNH

 

 

Nơi nhận:

-     Tỉnh Đoàn (b/c)

-     Đảng uỷ, BGH (b/c)

-     Các Chi bộ Đảng

-     Các Khoa, Phòng, TT, Tổ TT

-     BTV Đoàn trường

-     Hội SV

-     Các LCĐ, CĐ trực thuộc

-     Lưu VP