Hưởng ứng việc cấm sản xuất, vận chuyển, đốt các loại pháo nổ
[ Ngày đăng: 28/12/2008 9:50:49 SA, lượt xem: 3330 ]

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 13/CT- UBND của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, đốt các loại pháo nổ, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã có kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể các nội dung tuyên truyền; đặc biệt là cấm đốt các loại pháo nổ, đảm bảo trật tự trị an trong nhà trường nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Việc cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ là một chủ trương hợp lòng dân, tạo ra môi trường xã hội ổn định; đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn trong các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng cuộc sống văn hoá, văn minh.

Trương Đình Hoàng