Kế hoạch hoạt động Tháng 9
[ Ngày đăng: 10/09/2014 2:54:52 SA, lượt xem: 1523 ]

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  137   /KH – CĐSP                                         Quảng Trị, ngày  5   tháng 9    năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 9 năm 2014

 I. Kết quả đạt được trong tháng 8

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan đã hoàn thành biên chế năm học 2014-2015 và thời khóa biểu K17, K18.

- Các Khoa, đơn vị đã họp và triển khai nhiệm vụ năm học, phân công giảng dạy cho giảng viên. Thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

 - Tổ chức nhập học cho 10 sinh viên Lào. Tổ Tâm lý-Anh văn xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra bồi dưỡng kỹ năng Tiếng việt và phân công giảng dạy năm thứ 1.

- Phòng Đào tạo tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2014

- Ban hành chương trình đào tạo của các ngành Cao đẳng Tiếng việt dành cho người nước ngoài, Cao đẳng GDCD-Đội.

- Khoa BDCBQL&GV phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức thi học phần cho các khóa đào tạo. Tổ chức thi tuyển sinh các lớp Đại học Liên thông khóa 8

  2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Nhà trườngtiến hành họp thống nhất một số nội dung về việc bố trí sắp xếp nhân sự của nhà trường trong thời gian tới.

- Họp Hội đồng và hoàn thành hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn

- Thông báo tuyển dụng một số biên chế giảng viên đã được Sở Nội vụ phê duyệt

- Phòng HCTH tiếp tục giám sát thi công sữa chữa nhà F, Giảng đường và các hạng mục đã phê duyệt.

 - Hoàn thành một số hạng mục tại Giảng đường. Triển khai thực hiện hạng mục lát nền tại nhà GĐ. Hoàn thành thủ tục mua sắm bàn ghế.

- Tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh, Sở KH-ĐT để đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa KTX.

- Bố trí phòng học các lớp, KTX cho sinh viên có nhu cầu.

- Bảo trì, sửa chữa máy tính hỏng hóc và sắp xếp, bố trí các phòng máy tính đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới 2014-2015 theo kế hoạch của nhà trường (trong đó bao gồm cài đặt các máy tính bị hỏng windows, lỗi office, và các phần mềm phục vụ việc dạy học các học phần thực hành trên máy tính).

- Tổ Thiết bị - CNTT đã tiến hành kiểm tra, thống kê, và lập hồ sơ tất cả các tài sản, máy tính, máy chiếu Projector và thiết bị CNTT của các đơn vị và các phòng học, phòng máy trong toàn trường bị hỏng hóc để tiến hành đề xuất sửa chữa, kịp thời phục vụ cho năm học mới 2014-2015. 

- Đã đưa vào sử dụng các điểm phát sóng Wifi mở tại dãy nhà làm việc của CB-GV (nhà A), nhà KTX (nhà G), các giảng đường (nhà E,F), Thư viện và một số khuôn viên trong nhà trường phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập.

  3. Công tác đối ngoại

- Tuyển sinh lưu học sinh Lào đào tạo cao đẳng chuyên ngành Tiếng Việt.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Công đoàn trường vận động cán bộ viên chức lao động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” (2 ngày lương).

- Công đoàn tham gia Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Đoàn – Hội hoàn thành kế hoạch hoạt động năm học mới.

- Đoàn thanh niên tham gia chương trình Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng.

- Tổ chức Hội nghị Ban cán sự các lớp triển khai nhiệm vụ năm học mới.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 9/2014.

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Tổ chức nhập học cho sinh viên K19.

- Phòng Đào tạo tiếp tục thu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 (các ngành còn chỉ tiêu).

- Họp hội đồng tuyển sinh xét NV2, học sinh diện 30a.

- Tổ chức thi lại và thi cải thiện cho các lớp K17+K18.

- HĐTS tổ chức sơ tuyển năng khiếu TCCN.

- HĐ Thi tốt nghiệp tổ chức thi lại tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

- Các giảng viên giảng dạy các học phần của năm 2,3 đưa phân phối chương trình lên Trung tâm học tập trực tuyến.

- Khoa BDCBQL&GV tổ chức tổng kết 2 lớp BDCBQL Mầm non Khóa 8, Tiểu học Khóa X và phối hợp với TTĐT Từ xa Huế tổ chức thi học phần cho các lớp Từ xa.

- Các Khoa tổ chức tổng kết năm học 2013-2014 cho sinh viên năm 2,3.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng kế hoạch và thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học cho HSSV và các đối tượng có nhu cầu kiểm tra vào ngày 7/9/2014; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục mở lớp Tiếng Lào cho công an tỉnh Quảng Bình.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

  - Phòng TC-CT-CT HSSV phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng định mức lao động; Kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh thông tin dữ liệu hồ sơ HSSV K19.

- Phòng TC-CT-CT HSSV làm Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp nhà giáo; Hoàn chỉnh quy định văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý lao động năm học 2014 – 2015;

- Phòng TC-CT-CT HSSV thu Hồ sơ tuyển dụng và triển khai các bước xét tuyển viên chức sự nghiệp; Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức.

- Phòng TTPC&KĐCL hoàn chỉnh Báo cáo Tự đánh giá gửi Bộ GD&ĐT và tham mưu với BGH xây dựng kế hoạch thanh tra, đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015.

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV và học chính trị, chuyên môn cho CBVC-LĐ.

- Phòng KHTC trình các thủ tục bổ sung hạng mục chống mối ở Giảng đường Đa năng; Rà soát cân đối kinh phí những tháng cuối năm 2014.

- Phòng KHTC phối hợp với phòng HCTH, phòng TC-CT-CT HSSV trình các thủ tục xin thu khoản thu dịch vụ, chi phí trực tiếp của HSSV.

- Tổ Thiết bị - CNTT phối hợp với Phòng Hành Chính – Tổng hợp để nghiệm thu các điểm phát sóng Wifi mở tại nhà G, nhà A, nhà E, nhà F, giảng đường và thư viện phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập và tải tài liệu miễn phí trên internet. 

- Tổ Thiết bị - CNTT khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị thuộc dãy nhà A (Khoa Tiểu học, Tổ GD-TC-QP), đơn vị Khoa Công nghệ Thông tin, theo sự phê duyệt của Ban giám hiệu.

- Bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt thêm các phần mềm hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác của các đơn vị trong toàn trường.

- Tổ Thiết bị - CNTT lập kế hoạch sửa chữa projector cho các phòng học K204, K205 (khoa Mầm Non), E202, E203 (Khoa Tự nhiên), E404 (Khoa CNTT). Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và đề nghị mua mới thiết bị CNTT thay thế và bổ sung tại các phòng máy thực hành, phòng Internet và vật tư lưu trữ kho.

- Tổ thiết bị CNTTrà soát lại các thiết bị cần thanh lý trong năm học 2014.

- Tiến hành đấu  thầu mua sắm bàn ghế của Giảng đường đa năng.

- Tiến hành nghiệm thu mái nhà F, nền nhà giảng đường và giảng đường đa năng. Sơn quét, vệ sinh tầng 4 dãy nhà F.

- Trung tâm HTHT&Thư viện triển khai thanh lý sách và tài sản sau kiểm kê 2012 theo kế hoạch; Rà soát các loại tài sản, thiết bị CNTT của Dự án BOOST.

3. Công tác đối ngoại

- Tổ chức Hội thảo Phần Lan trực tuyến vào ngày 8/9/2014

- Tổ chức Hội thảo với chuyên gia Phần Lan vào cuối tháng 9

- Làm việc với chuyên gia CNTT của Đại học Huế (Dự án Phần Lan)

- Tuyển sinh du học tại Thái Lan

- Làm việc với UBND Tỉnh, các đơn vị về ngân sách Salavan.

- Ban hành các quy chế quản lý công tác NCKH.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới; Khoa Nhạc – Họa chủ trì phối hợp Đoàn TN xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng.

- Họp Ban chấp hành công đoàn để triển khai hoạt động của Công đoàn năm học 2014-2015.

- Đoàn Thanh niên ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào Sinh viên năm học 2014 – 2015. Triển khai công tác đại hội Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở chuẩn bị cho Đại hội cấp LCĐ

- Đoàn thanh niên tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng TCM cấp Tỉnh. Phối hợp với Công ty MobiFone Quảng Trị xây dựng bảng tin công trình thanh niên tại trường CĐSP Quảng Trị. 

 - Tổ chức chương trình “Chào đón tân sinh viên K19”. Tập huấn và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên năm học 2014-2015.

- Hội sinh viên ban hành Chương trình công tác Hội năm học 2014 – 2015

- Hội sinh viên phối hợp với Đoàn trường triển khai tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2014 đợt 1.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Sinh viên K19 trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học

5/9

Các đơn vị có liên quan

2

Họp Hội đồng tuyển sinh xét NV2

Xét tuyển học sinh diện 30a

Xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp

8/9

Hội đồng tuyển sinh

3

Hội thảo Phần Lan trực tuyến

8/9

Các thành viên Dự án

4

Thi lại và thi cải thiện cho các lớp K17+K18

Từ 8-19/9

P.Đào tạo và các đơn vị có liên quan

5

Nhận hồ sơ xét tuyển NV3 (các ngành còn chỉ tiêu)

Từ ngày 9/9

P. Đào tạo

6

Họp BCH Công đoàn

15/9

BCH Công đoàn

7

Sơ tuyển năng khiếu TCCN

Chiều 15/9

HĐTS

8

SV K19 trúng tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng và học sinh TCCN nhập học.

16/9

Các đơn vị có liên quan

9

Thi lại tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Chiều 19-20/9

HĐ Thi tốt nghiệp

10

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV

3-5/9

Theo kế hoạch

11

Tuần sinh hoạt chính trị chuyên môn của giảng viên.

3-4/9

Theo kế hoạch

12

Tổ chức đầu thầu bàn ghế ở GĐĐN

5-15/9

Theo quyết định

13

Các lớp K19 bắt đầu nhập học

22/9

Khoa, Tổ trực thuộc có HSSV K19

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này.

 

Nơi nhận:        

- BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Lê Thị Hương