Kết quả tốt nghiệp khoá thi ngày 09 tháng 01 năm 2009
[ Ngày đăng: 14/01/2009 3:46:01 CH, lượt xem: 3247 ]

Ngày 14/01/2009, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị kí các Quyết định công nhận tốt nghiệp:

Số 16/QĐ-TN công nhận 02 học viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng (liên thông từ trung cấp Sư phạm Mầm non lên cao đẳng) ngành học Giáo dục Mầm non hệ tại chức; 03 học viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng (liên thông từ trung cấp Sư phạm Tiểu học lên cao đẳng) ngành học Giáo dục Tiểu học;

Số 17/QĐ-TN và 18/QĐ-TN về việc công nhận 42 sinh viên Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành học Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (ghép với Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp và Sư phạm Kinh tế gia đình); 01 sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc;

Số 18/QĐ-TN công nhận 10 sinh viên CHDCND Lào tốt nghiệp trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành Sư phạm Toán học (ghép với Sư phạm Tin học).

Các danh sách công nhận tốt nghiệp kèm theo các quyết định 16/QĐ-TN, 17/QĐ-TN, 18/QĐ-TN

Cao đẳng Giáo dục Mầm non, khoá 2007 - 2009, không chính qui

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp hạng tốt nghiệp
1 Vương Thị Bích Hồng 12/09/1972 Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh TB Khá
2 Nguyễn Thị Phượng 10/01/1976 Bến Hải - Bình Trị Thiên Khá

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học, khoá 2007 - 2009, không chính qui

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp hạng tốt nghiệp
1 Hồ Văn Nguyên 23/05/1974 Hướng Hoá - Quảng Trị TB Khá
2 Đỗ Thị Hồng Oanh 02/12/1972 Thạch Gián - Đà Nẵng Khá
3 Hồ Văn Thương 10/01/1971 Đakrong - Quảng Trị Trung bình

Cao đẳng Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp, khoá 2005 - 2009, chính qui

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp hạng tốt nghiệp
1 Lê Thanh Bạch 01/06/1986 Hải Lăng - Quảng Trị Khá
2 Lê Thị Hà Châu 20/08/1987 Đông Hà - BTT Khá
3 Trương Thị Cúc 02/04/1987 Gio Linh - Quảng Trị Khá
4 Lê Văn Do 17/03/1985 Gio Linh - Quảng Trị Khá
5 Lê Chí Dũng 01/01/1986 Hải Lăng - Quảng Trị Khá
6 Lê Thị Minh Đức 21/02/1985 Triệu Hải - BTT Khá
7 Nguyễn Thị Ngọc 05/10/1987 Gio Linh - Quảng Trị Khá
8 Trần Thị Thanh Hải 04/02/1985 Triệu Hải - BTT Khá
9 Nguyễn Minh Hiền 25/08/1987 Đông Hà - Quảng Trị Khá
10 Hoàng Thị Thanh Hoa 23/07/1986 Châu Thành - Đồng Nai TB Khá
11 Đặng Thị Thanh Hoá 10/01/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị Khá
12 Nguyễn Mạnh Hùng 26/06/1986 Đông Hà - BTT TB Khá
13 Nguyễn Thị Thu Hương 07/03/1985 Đông Hà - Quảng Trị TB Khá
14 Trần Thị Lan Hương 21/02/1986 Đông Hà - Quảng Trị Khá
15 Trần Thị Quỳnh Hưng 10/12/1985 Triệu Hải - BTT TB Khá
16 Đinh Khiên 15/08/1985 Triệu Phong - Quảng Trị Khá
17 Nguyễn Thị Khuyên 06/01/1985 Bến Hải - BTT Khá
18 Hồ Văn Lợi 10/04/1981 Gio Linh - Quảng Trị TB Khá
19 Phan Đình Luận 16/08/1985 Đông Hà - BTT TB Khá
20 Nguyễn Thị Minh 05/11/1987 Bến Hải - BTT Khá
21 Nguyễn Thị Kim Mỹ 01/09/1987 Đông Hà - BTT Khá
22 Hồ Thị Thanh Nga 15/04/1985 Hải Lăng - Quảng Trị Khá
23 Đỗ Thị Phượng 01/12/1986 Triệu Phong - Quảng Trị Khá
24 Nguyễn Thị Phượng 06/06/1986 Triệu Phong - Quảng Trị Khá
25 Nguyễn Đình Sơn 20/01/1986 Triệu Phong - Quảng Trị Khá
26 Hoàng Thị Phương Tâm 10/02/1985 Hướng Hoá - Quảng Trị TB Khá
27 Hồ Thị Thanh Tâm 04/09/1987 TP Vinh - Nghệ An Khá
28 Nguyễn Thị Tâm 11/08/1986 Đông Hà - Quảng Trị Khá
29 Phan Thị Thanh Tâm 01/09/1986 Đông Hà - BTT Khá
30 Trương Trọng Thạch 26/12/1983 Gio Linh - Quảng Trị Trung bình
31 Phan Thị Phương Thảo 05/06/1986 Triệu Ái Khá
32 Nguyễn Thị Thơm 17/01/1987 Phù Cát - Nghĩa Bình Khá
33 Hoàng Thị Thu 02/09/1986 Nghệ Tĩnh Khá
34 Phan Thị Thuỳ 28/12/1987 Triệu Hải - BTT Khá
35 Nguyễn Đình Linh Thư 02/01/1986 Triệu Hải - BTT Khá
36 Trần Thị Lam Thư 27/04/1986 Hướng Hoá - Quảng Trị TB Khá
37 Nguyễn Đức Thuận 06/05/1984 Triệu Hải - BTT TB Khá
38 Phạm Ngọc Tiến 10/06/1985 Triệu Hải - BTT TB Khá
39 Hoàng Thị Diệu Trang 27/11/1987 Đông Hà - Quảng Trị Giỏi
40 Trần Mạnh Tuấn 31/10/1986 Bến Hải - BTT TB Khá
41 Dương Thị Kim Yến 14/12/1986 Triệu Hải - BTT Khá
42 Trần Thị Kim Yến 26/04/1987 Hải Lăng - Quảng Trị Giỏi

Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, khoá 2004 - 2007, chính qui

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp hạng tốt nghiệp
1 Lê Thị Huyền 23/03/1985 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB Khá

Cao đẳng Sư phạm Toán - Tin, khoá 2005 - 2009, chính qui

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp hạng tốt nghiệp
1 Champathong Patthana 04/05/1984 Khammouane TB Khá
2 Phommany Phonesavanh 08/05/1987 Khammouane TB Khá
3 Sengdouangdy Davanh 07/10/1986 Khammouane TB Khá
4 Keomixay Bouakham 06/05/1983 Khammouane TB Khá
5 Sayavongsa Phonephilom 02/12/1986 Khammouane Khá
6 Sichandone Vilavanh 09/03/1986 Savannakhet TB Khá
7 Theppanya Moukdavanh 15/05/1987 Savannakhet TB Khá
8 Thonesaisack Bounnhang 10/09/1987 Savannakhet TB Khá
9 Vilaysone Vongxay 05/03/1983 Khammouane TB Khá
10 Vongkhaseum Langkham 05/05/1985 Savannakhet Khá