Kiện toàn chức danh Phó Bí thư và Ủy viên BTV Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 - 2015
[ Ngày đăng: 21/05/2014 4:11:31 SA, lượt xem: 1098 ]

Căn cứ Quyết định chuẩn y của Bí thư Thành ủy Đông Hà, các đồng chí trong BCH Đảng ủy nhà trường được chuẩn y các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên BTV Đảng ủy trường CĐSP nhiệm kỳ 2010 - 2015, gồm:

* Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c LÊ THỊ HƯƠNG - Hiệu trưởng

* Ủy viên BTV Đảng ủy: Đ/c NGUYỄN VĂN QUỐC - Trưởng phòng TCCT-CTSV

                                                        -----------------------------------------

 BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

NHIỆM KỲ 2010 - 2015:

1. Ban thường vụ: 03 đồng chí

- Bí thư:       Đ/c TRƯƠNG HỮU ĐẲNG - Phó Hiệu trưởng

- Phó Bí thư: Đ/c LÊ THỊ HƯƠNG - Hiệu trưởng

- UVBTV:      Đ/c NGUYỄN VĂN QUỐC - Trưởng phòng TCCT-CTSV

2. Ban chấp hành: 09 đồng chí

- Đ/c TRƯƠNG HỮU ĐẲNG    - Bí thư

- Đ/c LÊ THỊ HƯƠNG            - Phó Bí thư

- Đ/c NGUYỄN VĂN QUỐC    - UV BTV

- Đ/c PHAN VĂN XUNG         - UV BCH

- Đ/c PHAN THÚY LÂM         - UV BCH

- Đ/c BÙI THỊ CAM              - UV BCH

- Đ/c TRẦN THỊ KIM HẠNH   - UV BCH 

- Đ/c LƯƠNG THỊ TỐ UYÊN    - UV BCH

- Đ/c PHAN CHÍ THÀNH        - UV BCH

 Nguồn tin: Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị (PCT)