Làm việc với trường CĐSP Savannakhet - CHDCND Lào
[ Ngày đăng: 22/02/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 4011 ]

Vào 08 giờ 30 phút ngày 28/01/2005, tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm (CĐSP) Savannakhet đã diễn ra cuộc họp giữa Ban Giám hiệu Trường CĐSP Quảng Trị và Ban Giám hiệu Trường CĐSP Savannakhet. Ông Khamphoune Touphaithoune, Hiệu Trưởng Trường CĐSP Savannakhet và ông Trương Hữu Đẳng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị đồng chủ trì cuộc họp.

Trong không khí hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất ý kiến về những vấn đề sau:

1. Đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung của bản Thoả thuận hợp tác:
   - Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức khoá Tin học Ứng dụng (03 tháng) để đào tạo cho 03 giảng viên của Trường CĐSP Savannakhet.
   - Trường CĐSP Quảng Trị đã gửi 02 giảng viên sang dạy tiếng Việt cho cán bộ- công chức Nhà nước (CBCCNN) của tỉnh Savannakhet.

2. Phương án tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác trong năm 2005:
   a. Giảng dạy tiếng Việt và tiếng Lào:
      - Tiếp tục triển khai giảng dạy tiếng Lào cho CBCCNN tỉnh Quảng Trị và dự kiến kết thúc khoá học vào cuối tháng 04/2005. Học viên sẽ đi thực tập tiếng và thi cuối khoá tại Trường CĐSP Savannakhet.
      - Tiếp tục giảng dạy tiếng Việt cho CBCCNN tỉnh Savannakhet.

   b. Đào tạo sinh viên Lào:
      Trong năm học 2005-2006, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ nhận đào tạo 15 sinh viên Lào thành giáo viên có trình độ cao đẳng, gồm 2 lớp: Toán – Tin học và Công nghệ. Dự kiến, lớp Toán – Tin học có 10 sinh viên, lớp Công nghệ 05 sinh viên lớp.

Trường CĐSP Quảng Trị sẽ tổ chức tuyển sinh học sinh Lào vào tháng 9/2005 tại Trường CĐSP Savannakhet. Việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo sẽ được thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam.