Lãnh đạo Tạp chí Cửa Việt đến thăm, trao tặng Tạp chí Cửa Việt và học bổng cho Lưu học sinh Lào tại trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 09/09/2022 08:07:48, lượt xem: 282 ]

 

Năm 2022 là một năm đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Lào. Tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai quốc gia, hai dân tộc. Thực hiện kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tạp chí Cửa Việt thực hiện xuất bản số Tạp chí chuyên đề “Chung dãy Trường Sơn” phát hành vào tháng 9/2022.

Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 -5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2022, các đ/c Lãnh đạo Tạp chí Cửa Việt đến thăm, trao tặng Tạp chí Cửa Việt và học bổng cho các em Lưu học sinh Lào tại trường CĐSP Quảng Trị.

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt: