Một số khoảnh khắc đáng nhớ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
[ Ngày đăng: 13/05/2013 2:13:48 CH, lượt xem: 1368 ]

Một số khoảnh khắc đáng nhớ của quân và dân ta

trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

 

    Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông  Xuân 1953 - 1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Với những ý nghĩa lớn lao đến vậy, hôm nay, trong không khí của những ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2013), chúng ta hãy một lần nữa cùng xem lại những thời khắc lịch sử đã góp phần làm nên thắng lợi vang dội đó.

 

<Chi tiết xem file đính kèm>

Tin, bài: Trịnh Ngọc Tường Vy

 

Đính kèm: