Nâng cấp tổ Tin học thành khoa Công nghệ Thông tin
[ Ngày đăng: 07/03/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3686 ]

Trên hành trình xây dựng và phát triển, tổ Tin học đã được nâng cấp thành khoa Công nghệ Thông tin theo quyết định số 09/2005/QĐ-TC ngày 18/02/2005 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị.

Cùng đón tin vui này là quyết định bổ nhiệm các chức danh:

Ông Cáp Xuân Tuấn: Trưởng khoa Công nghệ Thông tin;
Ông Nguyễn Trương Trưởng: Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin;
Ông Lê Văn Ân: Trưởng khoa Bồi dưỡng Cán bộ Quản lí và Giáo viên;
Phan Thuý Lâm: Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Ban Biên tập chúng tôi xin chúc mừng và xin được thông báo đến bạn bè, đồng nghiệp cùng chia vui.