NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - QUÝ 3/2018
[ Ngày đăng: 09/10/2018 09:39:27, lượt xem: 727 ]

Quý 3 hàng năm là khoảng thời gian khá đặc biệt của Đảng bộ nhà trường; cùng lúc, các đơn vị tiến hành nhiều hoạt động để chuẩn bị bước vào năm học mới. Thực hiện theo chương trình và kế hoạch của Đảng bộ năm 2018, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức nhiều hoạt động.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - QUÝ 3/2018 

Lương Thị Tố Uyên

 Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị

1. Kết quả hoạt động của Đảng ủy Trường

Đảng ủy đã triển khai và lãnh đạo các Chi bộ thực hiện và hoàn thành các công việc tổng kết năm học 2017 - 2018.

Bên cạnh việc thông báo, đánh giá tình hình chính trị, xã hội trong và ngoài nước; Đảng ủy xác định và tập trung vào một số công việc trong tâm gồm: Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của CB, ĐV tổng kết năm học; tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018; triển khai công tác tự đánh giá Trường; bàn và đánh giá tình hình, tiến độ về chiến lược phát triển Trường theo định hướng của Tỉnh; đánh giá lộ trình thực hiện đề án chuyên đề của Đảng ủy về sắp xếp bộ máy trong thời gian tới; triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2018 – 2019.

Tổ chức cho 46 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban tuyên giáo Thành ủy.

Tổ chức cho toàn thể đảng viên, GV-CB và SV học tập Nghị quyết TW 7 - Khóa XII của Trung ương Đảng và viết bài thu hoạch đầy đủ.

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ các tháng trong quý 4.

Ảnh 1: Đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng bộ báo cáo tại Hội nghị triển khai NQ TW 7- khóa XII

 

Ảnh 2: Học tập NQ Hội nghị TW 7- Khóa XII

2. Kết quả hoạt động của các Chi bộ trực thuộc

* Chi bộ tổng hợp I: Tổ chức lễ kết nạp cho 04 Đảng viên mới cho 04 (trong đó có 03 sinh viên) và hoàn thành hồ sơ công nhận cảm tình Đảng cho 04 quần chúng; đề nghị Đảng ủy xét cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 16 quần chúng. Hướng dẫn và hoàn thành việc chuyển sinh hoạt Đảng cho 3 đảng viên là sinh viên (tốt nghiệp ra trường).

 

Ảnh 3: Chi bộ Tổng hợp I tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

*Chi bộ tổng hợp II: Hoàn thành hồ sơ đề nghị cho học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 04 quần chúng.

* Chi bộ tổng hợp III: Hoàn thành hồ sơ đề nghị cho học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 26 quần chúng. Xét chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí.

* Chi bộ tổng hợp IV: Hoàn thành tốt mọi công việc theo kế hoạch của Đảng bộ, nhà trường.

 Trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, các Chi bộ đã lồng ghép nhiều nội dung quan trọng theo hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

 

3. Một số công việc trọng tâm quý 4/2018

 - Đảng ủy tổ chức triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018 của Đảng bộ và cấp ủy trên.

 - Xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề theo Chỉ thị 05/BCT về xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 - Các Chi bộ thực hiện đảm bảo việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; lồng ghép tổ chức Diễn đàn sinh hoạt theo chủ đề trong sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ.

 - Các Chi bộ lãnh đạo các đơn vị hoàn thành các công việc trong năm học, gồm: kế hoạch giảng dạy, đề tài NCKH và các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác.

 - Rà soát, chuẩn bị và thực hiện quy trình về đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.