Công văn 2101/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
[ Ngày đăng: 28/05/2018 23:46:00, lượt xem: 642 ]

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 2101/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.Theo đó, để thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), Bộ GD&ĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số nội dung sau:

          Theo đó, để thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), Bộ GD&ĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số nội dung sau:

           - Cơ sở giáo dục đại học giao cho một đơn vị trực thuộc làm đầu mối chuyên trách, tư vấn cho Thủ trưởng cơ sở để thực hiện có hiệu quả các nội dung về hoạt động KNĐMST;

            - Thực hiện hiệu quả các nội dung về KNĐMST, tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia KNĐMST.

            - Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông như giới thiệu văn bản liên quan đến KNĐMST cho sinh viên, giới thiệu ý tưởng của sinh viên với nhà đầu tư.

            - Tổ chức xây dựng chuyên đề, chương trình huấn luyện, hoặc kĩ năng mềm, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

            - Chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học.

              Công văn 2101/BGDĐT-KHCNMT được ban hành ngày 24/5/2018

                 Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Đính kèm: