Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 - 2015
[ Ngày đăng: 10/03/2014 2:43:16 CH, lượt xem: 1060 ]

 

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã ký quyết định số 536 - QĐ/TU chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị đối với đồng chí Trương Hữu Đẳng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 * Danh sách Ban chấp hành Đảng ủy:

STT            Họ và tên     Chức vụ           Chức danh      
1 Trương Hữu Đẳng Phó Hiệu trưởng Bí thư
2 Lê Thị Hương Hiệu trưởng UV BTV
3 Nguyễn Văn Quốc Trưởng phòng TCCT-CTSV UV BCH
4 Phan Thúy Lâm Trưởng khoa GD Tiểu học UV BCH
5 Phan Văn Xung Trưởng khoa Nhạc - Họa UV BCH
6 Bùi Thị Cam Tổ trưởng Tổ CTGDTC-QPAN     UV BCH
7 Trần Thị Kim Hạnh Trưởng phòng KH-TC UV BCH
8 Lương Thị Tố Uyên     Trưởng khoa Xã hội UV BCH

 

<Tin từ Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị>