Sinh viên K19 ( CĐ chính quy) thực tập sư phạm I và thực tập giữa khóa
[ Ngày đăng: 15/01/2016 09:46:43, lượt xem: 881 ]

Thực hiện biên chế năm học 2015-2016,  trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã triển khai đợt thực tập sư phạm I và thực tập giữa khóa dành cho sinh viên Cao đẳng năm thứ 2 hệ chính quy năm học 2015 – 2016. Tổng số gồm 348 sinh viên thuộc các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm. Cụ thể, đối với các ngành Sư phạm gồm 338 sinh viên chia thành 15 đoàn phân bổ về 15 trường (05 trường THCS, 05 trường Tiểu học và 05 trường Mầm non) thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh. Đối với ngành ngoài Sư phạm (CĐ Việt Nam học) gồm 10 sinh viên thực tập tại Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị. Qúa trình thực tập diễn ra trong 03 tuần (từ ngày 11/01/2016 đến ngày 31/01/2016).

Thực tập sư phạm I và thực tập giữa khóa là một hoạt động quan trọng của quá trình đào tạo sinh viên của trường CĐSP Quảng Trị. Qua đó, giúp sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, làm tăng thêm tình cảm nghề nghiệp và tạo tiền đề cho việc thực tập su phạm II và thực tập tốt nghiệp ở năm sau.
Ðến nay, tất cả các cơ sở thực tập đã tiếp nhận sinh viên đến đơn vị mình và đã triển khai các hoạt động thực tập theo đúng nội dung và tiến độ. Với tình cảm và trách nhiệm của các cán bô hướng dẫn và nhiệt huyết tuổi trẻ của sinh viên chúng ta có quyền tin tưởng trường CÐSP Quảng Trị sẽ có một đợt thực tập sư phạm I và thực tập giữa khóa thành công tốt đẹp./.
 
PHAN THỊ HỒNG HẠNH
Phòng Ðào tạo