Thanh niên Việt Nam: Cần "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn"
[ Ngày đăng: 10/05/2016 15:42:07, lượt xem: 600 ]

 Tiếp nối loạt bài về đề tài giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ, Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hình mẫu thanh niên thời đại mới
Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, người thanh niên có “Tâm trong” là người luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước.Hình mẫu thanh niên thời đại mới

“Trí sáng” thể hiện trí tuệ của người thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất và tinh thần, có ý thức tự học, cầu thị...

“Hoài bão lớn” của thanh niên thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...

Ông Vinh cho rằng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên tốt. Họ sẽ giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Tùy theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, các đơn vị Đoàn thanh niên tự cụ thể hóa 3 tiêu chí “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” phù hợp riêng với mỗi đối tượng; lựa chọn những giá trị cốt lõi phù hợp để định hướng thanh niên ở địa phương, đơn vị mình phấn đấu rèn luyện và thực hiện theo.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X tổ chức cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới” kéo dài suốt nhiệm kỳ 2012-2017. Từ năm 2013 đến nay, việc tổ chức cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên cả nước, gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi. Đặc biệt, theo ông Vinh, khi triển khai, các cán bộ đoàn chính là người tiên phong, gương mẫu để làm gương cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Việc thực hiện, kiểm điểm theo 16 điều “nên và không nên” quy định về tác phong, lề lối cán bộ đoàn được thực hiện một cách nghiêm túc ngay cả trong các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Khuyến khích thanh niên sống cống hiến

Bác Hồ đã nói "Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta". Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã không ngừng kế tục, phát huy truyền thống đó, biến tình yêu  quê hương, đất nước thành các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vào cuối năm 2014, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến và sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước. 

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, khái niệm “Yêu Tổ quốc” là sống trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên.

“Yêu Tổ quốc” là sống nghị lực, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh; là thi đua học tập, lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân và đất nước.

“Yêu Tổ quốc” là xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức chia sẻ và cống hiến vì cộng đồng; là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là sợi chỉ đỏ kết nối, khơi dậy, thôi thúc thanh niên rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc, tạo động lực để thanh niên phấn đấu, cống hiến, tự hoàn thiện bản thân và góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Từ thực tiễn phong trào phải tạo môi trường định hướng, giúp thanh niên hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dựng giá trị hình mẫu của người thanh niên thời kỳ mới.

Tạo đột phá trong phong trào thanh niên

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc theo tư tưởng của Bác Hồ.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã xây dựng đề án về tăng cường giáo dục, đạo đức lối sống cho thanh niên. Thông qua chương trình này, công tác giáo dục của Đoàn sẽ được nâng lên về mặt chất lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho thanh niên.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, toàn Đoàn triển khai thực hiện phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn còn vận động thanh niên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị và cụ thể hóa phong trào trong từng đối tượng thanh niên.

Nghĩa là thanh niên hoạt động trong môi trường trường học thi đua dạy tốt, học tốt góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thanh niên công nhân viên triển khai có hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ ba trách nhiệm và tham gia cải cách hành chính; thanh niên nông thôn xung kích thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; thanh niên đô thị đi đầu trong xây dựng văn minh đô thị…

Ngoài ra, Đoàn sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động tình nguyện cả về chất lượng và quy mô; kết nối hỗ trợ và định hướng các đội hình tình nguyện tự phát trong thanh niên. Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ song song với phát triển các chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè, mùa đông. Thông qua hoạt động tình nguyện sẽ giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục ở tuyến cơ sở.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, chính nhờ những trải nghiệm thực tế, người thật việc thật, qua các phong trào được các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia sẽ thể hiện rõ nét hơn vai trò của thanh niên trong xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Theo báo điện tử Chính phủ