Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2021
[ Ngày đăng: 18/08/2021 15:59:12, lượt xem: 745 ]

Thí sinh xem chi tiết tại link dưới đây:

 Tuyển sinh: QTTC (qtttc.edu.vn)